U bent hier

De PLAGE-handleiding

De huidige informatie op deze website betreft enkel het PLAGE op een vrijwillige basis.
Op 1 juli 2019 zal een nieuwe verplichting in werking treden voor grote Brusselse gebouwenparken. Meer informatie over deze PLAGE-verplichting zal  begin september 2018 online geplaatst worden.
Een informatiesessie over het PLAGE-arrest zal op dinsdag 16 oktober 2018, van 9 tot 12u, plaatsvinden bij Leefmilieu Brussel. Om deel te nemen kunt u contact opnemen met het PLAGE-team via het volgend adres: plage@environnement.brussels.

Om een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) in te voeren, volstaat het om 6 belangrijke stappen te volgen.  Op die manier zal u beschikken over een echt programma voor intern energiebeheer om het energieverbruik van uw gebouwen te verminderen.  In elk geval, begin eenvoudig:  PLAGE is gebaseerd op een aanpak van voortdurende verbetering die u zal toelaten geleidelijk steeds meer aan belang te winnen.

Een aanpak in 6 stappen

1. Stel een lijst op van deskundigen en richt een Energieteam op

Wie doet interventies, wie beslist, wie beschikt over nuttige informatie inzake energiebeheer in uw organisatie?  De eerste stap bestaat uit het in kaart brengen van de personen en de rol die ze in het PLAGE zullen spelen: een goede manier om te weten welke informatie met wie moet worden gedeeld op het juiste moment en de deskundigen te identificeren.   Zo kan u binnen het Energieteam de personen verzamelen die verantwoordelijk zijn voor de werkplanning en het gebruik van het gebouw, voor het technisch onderhoud van de installaties en voor het beheer van contracten en facturen.

2. Sensibiliseer uw Energieteam en de gebruikers

Leg hen het PLAGE-project uit, betrek ze bij het beheer van het energieverbruik op een zo hoog mogelijk niveau: hun betrokkenheid is de basis van het succes van het vervolg.

3. Maak een technisch en energiekadaster op

Doe een audit van het gebouw en omschrijf er, na een bezoek ter plaatse, de technische en energetische kenmerken van. Met name de gebruikte oppervlakte en het huidige energieverbruik zullen als referentiewaarden fungeren. Dankzij dat kadaster kunt u bepalen voor welke gebouwen er (indien nodig) prioritair aan energiebesparing moet worden gedaan, kunt u uw verbruik vergelijken met het sectorale referentieverbruik en/of de passiefnormen, om zo een actieplan op te stellen in functie van de opgespoorde tekortkomingen en de eerste stap voor een energieboekhouding te zetten.

4. Werk uw actieplannen uit

Uw kadaster zal u waardevolle informatie geven om te kunnen kiezen voor eenvoudige en doeltreffende acties die het mogelijk maken in uw gebouw energie te besparen: bijvoorbeeld parameters instellen voor het afstellen van de installaties in functie van de uurregeling of de gebruiksperiodes, de leidingen isoleren … U kunt zich laten inspireren door de lijst van de meest courante acties. Die werd opgesteld door Leefmilieu Brussel en preciseert ook hun rendabiliteit. Ze is beschikbaar via de tool « Checklist – technisch kadaster », in de tab « samenvatting rendabiliteit ». 

5. Uitvoering

Uw acties zijn bepaald, nu moet u ze alleen nog uitvoeren door een precieze planning te volgen en er telkens de gepaste deskundigen bij te betrekken.

6. Volg uw verbruik

Volg regelmatig uw verbruik door geregeld uw meterstanden op te nemen. Dankzij uw energieboekhouding kunt u snel de impact van de uitgevoerde acties evalueren en uw inspanningen zelfs bijsturen of heroriënteren.

Hulpmiddelen om u te helpen

Gebruiklare calculators en documenten staan tot uw beschikking bij elke stap van het PLAGE : hun gebruik zal u toelaten snel en eenvoudig te starten.

Datum van de update: 09/07/2018