U bent hier

REG-instrumenten

De essentiële elementen van een actief beleid voor energiebeheer zijn:

  • nauwlettend uw installaties beheren;
  • bepalen welke verbeteringen verkregen kunnen worden met energieaudits;
  • investeren om de energieprestaties van uw uitrusting en gebouwen te verbeteren.

Om u hierbij te helpen, stellen wij de volgende REG-instrumenten ter beschikking.

REG vademecum

Zet bij wijze van kennismaking uw eerste stappen naar een intelligent energiebeleid met behulp van het REG vademecum.

Om beter aan uw behoefte te beantwoorden, zijn de volgende vademecums beschikbaar:

Energiebesparing

Via een beschrijving van vier voorbeeldprojecten vestigt deze studie de aandacht op talloze mogelijkheden om tot 30% energie te besparen. Om beter in uw behoeften te voorzien, is deze technisch-economische rentabiliteitsanalyse van de investeringen op het vlak energiebesparingen als volgt samengesteld:

De site Energie +

De site heeft als doel om gebouwbeheerders te helpen om hun energiekosten te beheersen en dit op verschillende manieren. Deze zeer volledige cd-rom zal noch beheerders, noch specialisten teleurstellen. Versie 8 bestaat uitsluitend in het Frans.

Om nog verder te gaan ...

Om nog verder te gaan, stelt Leefmilieu Brussel specifieke documenten (typebestekken, audit checklists, onderhoudsbestekken, adviesgids, gereedschapskist REG onderhoud, enz.) voor die u vindt hieronder.

De Facilitator Duurzame gebouwen

Dienst van de Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Tel.: 0800 85 775

Datum van de update: 29/08/2018
Documenten: 

Ten behoeve van de tertiaire sector: 

Audit-checklist

Met deze eenvoudige vragenlijst kan een energiebalans van uw gebouw worden opgemaakt. U krijgt een reeks concrete oplossingen aangereikt om energie te besparen en het rendement van uw uitrusting te optimaliseren. Om u te helpen bij het gebruik van dit werkmiddel, stelden wij een gebruiksaanwijzing samen (.xls).

 

Nieuw bestek REG-onderhoud: te downloaden documenten 

Niet geklimatiseerd gebouw 

Geklimatiseerd gebouw 

Globale indicatoren (.xls) Globale indicatoren (.xls)
Omhulsel (.xls) Omhulsel (.xls)
Verwarming (.xls) Verwarming (.xls)
Ventilatie (.xls) ventilatie (.xls)
Sanitair warm water (.xls) All-air klimaatregeling (.xls)
Verlichting (.xls) Koelinstallatie (.xls)
Elektrische apparatuur (.xls) Eindeenheden verwarming (.xls)
  Sanitair warm water (.xls)
  Verlichting (.xls)
  Elektrische apparatuur (.xls)

  Gebruiksaanwijzing (.xls)

 

Typebestekken voor bouwheren

Deze documenten helpen de bouwheer zijn eisen op het vlak van de energie- of milieuprestaties op te sommen ten behoeve van zijn leveranciers en zijn technische criteria voor het bereiken van die prestaties te preciseren. Er is ook een versie van de typebestekken voor specialisten (ontwerpers). Deze bestekken beschrijven de technieken die worden aanbevolen om de door de bouwheren gewenste energieprestaties te bereiken.

 

 Bouwheren

Ontwerpers (specialist)

Sanitair warm water (.pdf) Sanitair warm water (.pdf)
Verlichting (.pdf) Verlichting (.pdf)
Verwarming (.pdf) Verwarming (.pdf)
Koeling (.pdf)

HVAC-installatie (.pdf)

Ventilatie (.pdf) Energieontwerp tertiair gebouw (.pdf)

 

Bestek voor REG-onderhoud

U bent beheerder van tertiaire gebouwen en u zou willen weten hoe de exploitatie in een geest van samenwerking te organiseren met de diverse betrokkenen. Welke voorschriften moeten worden gevolgd op het vlak van de uitrusting? Welke ingrepen zijn nodig? Download het bestek voor REG-onderhoud (.pdf).

De toolkit voor ‘energetische onderhoud’

Het Gewest stelt u een pakket instrumenten ter beschikking om het REG-onderhoud in te voeren in uw vestiging.

Als introductie, raden wij u aan om de volgende documenten te lezen:

Om meer te weten over...

…de niet-continue opvolging van de verwarmingsinstallaties in kleine tertiaire gebouwen

 

 

Titel (.pdf) (.doc) 
Het beheer van verwarmingsinstallaties: didactische uitleg

Het beheer van verwarmingsinstallaties: didaktische uitleggen (.pdf)

Het beheer van verwarmingsinstallaties: didaktische uitleggen (.doc)

Opvolgingsdocument

Opvolgingsdocument (.pdf)

Opvolgingsdocument (.doc)

Onderhouds- en energiebeheerovereenkomst - vereenvoudigde versie

Onderhouds- en energiebeheerovereenkomst - vereenvoudige versie (.pdf)

Onderhouds- en energiebeheerovereenkomst - vereenvoudige versie (.doc)

Onderhouds- en energiebeheerovereenkomst - volledige versie

Onderhouds- en energiebeheerovereenkomst - volledige versie (.pdf)

Onderhouds- en energiebeheerovereenkomst - volledige versie (.doc)

 

…de continue opvolging van de verwarmingsinstallaties in grote tertiaire gebouwen

 

 

Titel (.pdf)   (.doc)
Bestek energetische exploitatie van verwarmings- en klimaatregelingsinstallaties

Bestek energetische exploitatie van verwarmings- en klimaatregelingsinstallaties (.pdf)

Bestek energetische exploitatie van verwarmings- en klimaatregelingsinstallaties (.doc)

Onderhouds- en energiebeheerovereenkomst (voorbeeld)

Onderhouds- en energiebeheerovereenkomst (voorbeeld) (.pdf)

Onderhouds- en energiebeheerovereenkomst (voorbeeld) (.doc)

Alter-clim software

Alter-Clim laat u toe de energieprestaties en het comfort in uw tertiaire lokalen te beoordelen voor diverse types van passieve koeling. Toegang tot de software.

Ten behoeve van de collectieve huisvesting: 

Energiekadaster van de collectieve huisvesting

Met dit kadaster kan men de gebouwen indelen volgens hun energiekwaliteit, de actieprioriteiten bepalen en de evolutie van de doorgevoerde verbeteringen volgen. Download het document (.xls).

Adviesgids voor collectieve huisvesting (bouwheren)

Deze adviesgids is van toepassing op het ontwerp van nieuwe gebouwen en de renovatie van bestaande gebouwen en uitrusting. Praktische fiches die bouwheren in staat stellen hun eisen inzake energie- of milieuprestaties te verduidelijken ten aanzien van hun leveranciers. De gids werd zo opgesteld dat, voor elke fase van een bouwproject, zowel de op te stellen eisen als de bijbehorende concrete acties onder de aandacht worden gebracht. Download het document (.pdf).