U bent hier

ESCO

ESCO's zijn bedrijven voor energiediensten die energiebesparende maatregelen bestuderen, uitvoeren en financieren.  De energiebesparingen worden vaak gebruikt om de investering terug te betalen. De efficiëntie en rendabiliteit van een ESCO schuilt in het feit dat de diensten, minstens gedeeltelijk, betaald worden door de verwezenlijkte energiebesparingen. Het is dus van essentieel belang voor een ESCO om zoveel mogelijk energiebesparingen (of hernieuwbare energieproductie)  te verwezenlijken tegen zo laag mogelijke werkingskosten. 

In België is er BELESCO. Dit is de Belgische ESCO-vereniging die de voornaamste betrokken partijen  van de Belgische energiediensten, informatie over energieprestatiecontracten, energieleveringscontracten, informatie over aanverwante domeinen zoals derde-investeerders en informatie over metingen en controles groepeert. BELESCO moet de ontwikkeling van professionals voor energiediensten in België en de Gewesten stimuleren en ondersteunen, zowel voor de “vraag” (eindafnemers), het “aanbod” (ESCO en hun partners, derde-investeerders en banken) als de “ontmoeting tussen vraag en aanbod” (facilitatoren en consultants). 

Op de website van BELESCO kunnen de leden, waaronder de leveranciers van energiediensten die actief zijn in België hun informatie meedelen.

Op de BELESCO-interface staat ook gedetailleerde informatie over de energieprestatiecontracten.  Een gids over de energieprestatiecontracten kan in het Nederlands of het Frans worden gedownload op de website van BELESCO.

Ten slotte staat er algemene informatie over de bedrijven voor energiediensten op de website van het Joint Research Center.  

Datum van de update: 29/08/2018