U bent hier

Wat is de Economie in transitie

Het huidige economische ontwikkelingsmodel functioneert nog steeds grotendeels lineair: grondstoffen worden gewonnen en gebruikt om producten te vervaardigen die vervolgens dikwijls duizenden kilometers afleggen alvorens te worden geconsumeerd en daarna te worden weggegooid. 

Het is een ontwikkelingslogica die weinig rekening houdt met de bescherming van de natuurlijke rijkdommen en de milieu-impact van de vervaardigde producten tijdens hun levenscyclus.  Deze impact is vandaag nochtans duidelijk geïdentificeerd en welbekend: uitstoot van broeikasgassen, verontreiniging van de ecosystemen, opstapeling van afvalstoffen,...

Het Gewest gaat de uitdaging aan van de fundamentele verandering die nodig is op het niveau van de werking van de Brusselse economie en heeft geleidelijk een reeks van initiatieven en maatregelen  ingevoerd die bestemd zijn om een overgang van de Brusselse economie naar een groenere en duurzamere economie te bevorderen.  Het begrip duurzaam is belangrijk want het gaat erom op een integere manier te handelen om een positieve impact te hebben op de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling:

  • Leefmilieu: de ecologische voetafdruk van de activiteiten van de ondernemingen verminderen en naar een Brusselse koolstofarme economie gaan
  • Economisch:  de milieudoelstellingen tot economische kansen omvormen door toekomstige netwerken te ontwikkelen om van de Brusselse economie een innovatieve gewestelijke economie te maken. 
  • Sociaal: het gebruik van het Brusselse grondgebied optimaliseren, nieuwe niet-herlokaliseerbare jobs ontwikkelen en in stand houden, een echte meerwaarde creëren voor de Brusselaars inzake levenskwaliteit.

Het onderdeel “Economie in transitie” waar u zich momenteel bevindt, stelt deze acties voor die het Gewest heeft ingevoerd en nog steeds invoert om de voorwaarden te creëren voor een geslaagde overgang naar een economie die duurzamer zal zijn en beter zal afgestemd zijn op de behoeften van de Brusselaars.  

Het onderdeel is grotendeels georganiseerd rond de strategie « Shifting Economy », goedgekeurd op 31 maart door de Brusselse rerering en voorgesteld aan de pers op 21 april 2022.

De strategie Shifting Economy wordt aangestuurd door 4 administraties (Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Hub.brussels, Innoviris), in samenwerking met andere publieke actoren die onmisbaar zijn voor de uitvoering, zoals Finance&Invest.brussels, Citydev, de Haven van Brussel, Brussel Mobiliteit, Perspective.brussels, Net Brussel, Actiris, view.brussels, de gemeenten ...

Datum van de update: 05/05/2022