U bent hier

Projectoproep circulaire werven

Een eerste belangrijke actie van het GPCE, een projectoproep "be circular - be brussels" met een budget van 1 miljoen euro aan directe steun per jaar, werd gelanceerd met als doel de creativiteit en overgang van de Brusselse ondernemingen naar een meer circulair economisch model te stimuleren. De bouwsector, die als sleutelsector voor deze overgang werd geïdentificeerd, kan gebruikmaken van een specifiek luik van deze projectoproep : de "circulaire werven". 

Wat is een circulaire werf?

Een renovatie-, uitbreidings- of nieuwbouwproject, met bijzondere aandacht voor het beheer van de materialen en human resources via, bijvoorbeeld:

 • het behoud van de bestaande constructie
 • het bestuderen van de aanpasbaarheid van de bouwelementen
 • het hergebruiken van materialen op de site en daarbuiten, voorafgegaan door een pre-sloopinventaris
 • een geïntegreerd beheer van het bouwteam
 • het valoriseren van de lokale knowhow
 • het creëren van samenwerkingsverbanden tussen werven en aannemers
 • enz.

Waarom?

Bouwwerven zijn grote verbruikers van hulpbronnen en produceren een grote hoeveelheid afval. De eindigheid van de hulpbronnen en de huidige milieu-uitdagingen dwingen ons vandaag om het ontwikkelingsmodel te vervangen door een nieuw model.

Om innovatieve oplossingen (zo vroeg mogelijk in het bouwproces) te stimuleren, die de oorzaken van de bouwafvalproductie behandelen in plaats van het geproduceerde afval zelf, is het belangrijk te focussen op preventie en de voorbereiding op het hergebruik. De voorgestelde projecten zullen ambitieuze en innovatieve antwoorden op de renovatiewerken moeten vinden, door korte ketens en nieuwe manieren van samenwerken te bevorderen. Ze zullen de technische en financiële haalbaarheid van een rationeler gebruik van de hulpbronnen in de bouwsector bewijzen. Het belang? Door het ontwerp en de uitvoering van uw werf te verbeteren, vermindert u het volume en de kostprijs, niet enkel bij uw aankoop van grondstoffen, maar ook bij de verwijdering van het afval.

Voor wie?

 • Elke bouwonderneming met een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Voor volledige of gedeeltelijke renovatiewerken
 • waarvan het ontwerp of de uitvoering niet is begonnen vóór mei 2017.

Welke voordelen?

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u:

 • financiële steun van 50€/m², met een maximum van 15.000 € 
 • gratis technische ondersteuning tijdens de duur van de werken
 • begeleiding op maat om het beheer van uw onderneming te verbeteren, de scherpstelling van de technische innovatie, de vorming of de tewerkstelling 
 • promotie van uw project.

Binnen welke termijn?

 • De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is 15 mei 2017
 • Het volledige reglement van de projectoproep vindt u op www.circularprojects.brussels.
 • Meer info: e-mail of bel naar 1819.

De projectoproep « be circular – be brussels » is een initiatief van de kabinetten-Fremault en -Gosuin, in samenwerking met hun administraties. 

Datum van de update: 28/02/2019