U bent hier

Projectoproep Be Circular

De projectoproep “Be Circular” is een initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) om Brusselse zelfstandigen en bedrijven financieel te ondersteunen bij het opzetten van innovatieve projecten met betrekking tot circulaire economie.

Voor de projectoproep “Be Circular” wordt jaarlijks een budget uitgetrokken van ongeveer €1,5 miljoen.

Voor wie?

Alle bedrijven, KMO’s, ZKO’s, zelfstandigen, vzw’s, partnerschappen van bedrijven, … die economische activiteiten uitoefenen in Brussel.

Voor wat?

Elk initiatief of innovatief project of project dat uw corebusiness laat evolueren naar meer duurzaamheid vanuit de optiek van de circulaire economie en dat verbonden is met een van de prioritaire thema’s. Elk jaar geeft het Gewest aan welk type projecten worden gezocht, om de projectdragers te oriënteren en hen in staat te stellen bij te dragen aan de regionale doelstellingen.

Er is een specifieke categorie ‘circulaire werven’ opgenomen voor Brusselse bouwondernemingen die renovatie-, uitbreidings- of nieuwbouwprojecten uitvoeren, met bijzondere aandacht voor het beheer van de materialen en human resources

Om wat te ontvangen?

  • Een specifieke financiële steun van het Gewest
  • Hulp bij de aanvraag van alle ondersteunende diensten voor ondernemingen van het Gewest
  • Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet bij informatiecampagnes, seminaries enz.
Datum van de update: 28/09/2020