U bent hier

ISO 14001 en EMAS (professionnels)

ISO is de Internationale Organisatie voor Standaardisatie.

De serie met ISO 14000-normen herneemt de normen aangaande de milieucontext, in het bijzonder de ISO 14001-norm die het milieubeheersysteem van een organisatie betreft.

De lijst van de instellingen die geaccrediteerd zijn voor de certificatie van de conformiteit met de ISO 14001-norm, is beschikbaar bij BELAC (de Belgische Accreditatieorganisatie).

Voor meer informatie betreffende ISO 14001 kunt u surfen naar de website www.iso.ch

 

Verbinding ISO 14001 naar EMAS

Het EMAS-reglement omvat de norm ISO 14001 als referentie voor milieubeheer, wat de overstap vergemakkelijkt van de ISO 14001-certifiëring naar de EMAS-registratie.

Deze overstap is mogelijk dankzij een voorafgaande milieuanalyse en, in het kader van de milieuverklaring, de terbeschikkingstelling voor het publiek van informatie met betrekking tot beleid, programma’s en beheersystemen inzake leefmilieu die worden uitgevoerd alsook hun resultaten inzake leefmilieu.

Meer details, naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe ISO 14001: 2015 over EMAS en de herziene norm is beschikbaar op de pagina « Publications & studies » in de volgende talen: EN, IT, ES, FR, PL, and DE.

 

Datum van de update: 28/09/2020