U bent hier

Tweejaarlijkse prijs (EMAS Awards) (professionnels)

De EMAS Awards worden uitgereikt door de Europese Commissie, met de deelname van de bevoegde instanties in de lidstaten. Alle organisaties die in de EMAS-lijst geregistreerd zijn en die aan het reglement beantwoorden, kunnen er aan deelnemen.

Elk jaar een ander thema

De Commissie kiest elk jaar een thema in overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde instanties. Er wordt een vragenlijst uitgewerkt met daarin

 • de elementen die naar voren moeten worden geschoven door de organisatie die wil deelnemen en
 • de evaluatiecriteria (met de verdeling van de punten die zullen worden toegekend volgens elk criterium) van de organisatie en de bereikte resultaten in het/de domeinen m.b.t. het thema van het jaar.

» De laatste vragenlijst (.docx) (EN) EMAS prijs 2017

Er zijn 3 categorieën van organisaties, volgens de omvang en de sector :

 1. Micro, kleine en middelgrote privé ondernemingen (KMO’s)
 2. Grote privé organisaties
 3. Publieke organisaties

» De criteria voor de klassering in de verschillende categorieën (.pdf)

Een jury, samengesteld uit de door de Commissie gekozen vertegenwoordigers, selecteert een Europese winnaar voor elke categorie.

Het maximum aantal kandidaten voor de Europese prijs bedraagt momenteel 84 (3 per lidstaat x 28 lidstaten).

Wanneer deelnemen ?

 • Mid-november 2016 : De vragenlijst wordt verspreid.
 • Mid-december 2016 : Geïnteresseerde organisaties melden zich aan.
 • Mid-februari 2017 : De kandidaturen worden in ontvangst genomen.
 • 28 februari 2017 : De in de lidstaten genomineerde kandidaten (een per lidstaat en per categorie) worden geselecteerd.
 • Maart 2017 : De Europese jury selecteert de kampioenen (de 1e Europeaan in elke categorie).
 • 8 mei 2017 : officiële ceremonie voor de prijsuitreiking in La Valette (Malte)

Uitreiking van de European Emas Awards

Een officiële ceremonie voor de uitreiking van de European EMAS Awards wordt georganiseerd in de lidstaat die het voorzitterschap van de Unie waarneemt of, zo niet, in Brussel. Alle genomineerde organisaties worden erop uitgenodigd. De pers en de bevolking worden over de resultaten ingelicht.

Het aantal Europese prijzen wordt vastgelegd op 3, d.w.z. een AWARD per categorie.

» De Europese kampioenen 2017

Laatste Belgische kandidaten (één van elk gewest !):

Datum van de update: 11/01/2021