U bent hier

Jaarlijkse Belgische ontmoeting (professionnels)

Jaarlijks organiseren de in België bevoegde instanties een ontmoeting voor de partijen die interesse hebben voor EMAS.

Wie mag deelnemen?

Iedereen met interesse voor het instrument EMAS, het gebruik ervan en de ontwikkeling.

Elk jaar een thema

Het thema van de jaarlijkse EMAS-prijs dient als leidraad bij de ontmoeting die zowel uit

  • uiteenzettingen en getuigenissen,
  • een verlevendigd debat op het thema;
  • vraag-en-antwoordsessies in de voormiddag als
  • een informele babbel bestaat.

De organisaties die aan de prijs deelnamen, worden in het zonnetje gezet en hun belangrijkste verwezenlijkingen worden voorgesteld.

12e jaarlijkse Belgische ontmoeting EMAS 04.10.2021

logo emas

Velen van jullie hebben deelgenomen aan het EMAS DAY-event dat in 2020 virtueel is georganiseerd, bedankt! De opnames van de 3 webinars (Circularity; Mobility; Biodiversity) op 2 oktober 2020 zijn beschikbaar hier. Een document met links en nuttige informatie naar aanleiding van de webinars is ook hier gepubliceerd.

Video-opname van de 3 webinars (.pdf)

Wanneer vindt de volgende ontmoeting plaats?

In 2021 : Op 4 oktober (organisatie door het Vlaams Gewest)

Lijst met ontmoetingsdagen

Jaar

Dag

Plaats

2020

Vrijdag 2 oktober 

In live streaming
2019

Vrijdag 4 oktober

Brussel – Auditorium van Tour & Taxis

Photo sprekers van de dag, met de vertegenwoordigers van de bevoegde instanties

2017

Woensdag 4 oktober

Waals Gewest – Aux Moulins de Beez

2018

Donderdag 4 oktober

Vlaams Gewest - Auditorium Hendrik Conscience

 

Datum van de update: 10/09/2021

Documenten: 

Ontmoetingen EMAS dialoog 2010 tot 2020 – Lijst van de uiteenzettingen beschikbaar in PDF-formaat en, op aanvraag, in PPT-formaat

Ref Titels Auteurs Organisaties

Activiteitssector

/bevoegheid

Jaren
EM2074 Programma - Service public de Wallonie Openbaar / Bevoegde Overheid 2020
EM2075 Webinar (W) « Circulariteit » Zie W circulariteit Zie sprekers van de W Varia 2020
EM2076 Terug naar de W circulariteit en nuttige links 2020
EM2077 Webinar (W) « Mobiliteit » Zie W mobiliteit Zie sprekers van de W Varia 2020
EM2078 Terug naar de W mobiliteit en nuttige links 2020
EM2079 Webinar (W) « Biodiversiteit » Zie W biodiversiteit Zie sprekers van de W Varia 2020
EM2080 Terug naar de W biodiversiteit en nuttige links 2020
EM1963 Programma Jean-François Doat Leefmilieu Brussel Openbaar / Bevoegde Overheid 2019
EM1964 Welkomstwoord Els DEBACKER Leefmilieu Brussel Openbaar / Bevoegde Overheid 2019
EM1965 Nouvelle annexe IV Règlemen 2018/2026 Exigences en matière de déclaration environnemenale (NL) Daniella SEGERS Vinçotte Privé / Milieuverificateur 2019
EM1966 Helpdesk et communication EMAS Marcel van MEESCHE 21Solutions Privé / Communicatie 2019
EM1967 Echantillonnage des audits de vérification EMAS Gilles ANSAY Société Publique de la Gestion de l’Eau Openbaar / Pilootproject ervaring  2019
EM1968 Les entreprises et l’environnement Olivier CAPPELLIN et Catherine KLEITZ Union Wallonne des Entreprises Privé / Beroep-vereniging 2019
EM1969

Visie bedrijven milieubeheer

(Vlaams Gewest)
Jan BAETEN Département Omgeving Openbaar / Bevoegde Overheid 2019
EM1970 Etude de la perception d’EMAS par les acteurs publics en Belgique Emmanuel VANDEVOORDE ULB (ex-FEDASIL) Openbaar / Universiteit (memorie) 2019
EM1971 Votre partenaire unique pour une solution visuelle globale Bruno SCHMITZ Schmitz Privé / EMAS ervaring 2019
EM1972

Nominé aux EMAS Awards 2019  

#Bilbao
Jérôme DUHAMEL Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Openbaar / EMAS ervaring 2019
EM1973 EMAS en de VMM – implementatie, betrokkenheid en participatie Kristien GEVERS Vlaamse Milieu-maatschappij Openbaar / EMAS ervaring 2019
EM1854 Programma

Anne VAN RIET

Departement Omgeving Openbaar / Bevoegde Overheid 2018
EM1855 EMAS en de VMM – implementatie, betrokkenheid en participatie Kristien GEVERS

Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM)

Openbaar / EMAS ervaring 2018
EM1856 NNOF en de nieuwe EMAS ervaringen Christophe PIERRE PMC Hloding Privé / EMAS ervaring 2018
EM1857 Introductie tot de BEMPs & het SRD Overheidsadministraties Adriaan PELCKMANS Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) Openbaar / Onderzoek, ontwikkeling & Innovatie 2018
EM1858 Initiatives de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de l’EMAS Jean-François DOAT Leefmilieu Brussel Openbaar / Bevoegde Overheid 2018
EM1859 Mesures prises par le gouvernement wallon dans le cadre de l’EMAS Jean-François DAUPHIN Service public de Wallonie -SPW – DGO3 Openbaar / Bevoegde Overheid 2018
EM1860 Duurzaamheid in het Herman Teirlinckgebouw Frank GEETS Het Facilitair Bedrijf Public / Expérience construction durable 2018
EM1861 Slim Energiebeheer volgens ISO 50001 Tine MOENS Het Facilitair Bedrijf Public / Expérience gestion énergétique 2018

EM1862

Green Deal Biodiversiteit en Bedrijven Steven VANONCKELEN Departement Omgeving Public / Expérience sur la promotion de la bio-diversité dans les entreprises 2018
EM1748 Onthaal Jean-François DAUPHIN SPW – DGO3 Openbaar / Bevoegde Instantie WG 2017
EM1749 Herziening van de Bijlagen I, II en III en integratie van de norm ISO 14001-2015 Sébastien PAQUOT Commission européenne Openbaar / CE 2017
EM1750 Audit methodology new EMAS Regulation Daniella SEGERS Vinçotte Privé / Milieuverificateur 2017
EM1751 Belgische genomineerd openbare categorie Cindy DEQUESNE Service public fédéral Mobilité et Transport Openbaar / EMAS Award ervaring 2017
EM1752 Ere vermelding categorie micro en KMO Anne LENAERTS NNOF / PMC Holding Privé / EMAS Award ervaring 2017
EM1753 EMAS Award catégorie grandes organisations privées Gaëlle MOURLON BEERNAERT Martin’s Hotels Privé / EMAS Award ervaring 2017
EM1647 EMAS film LNE LNE Overheid / Bevoegde instantie VG 2016
EM1646 Synthese – slotwoord Els DEBACKER Leefmilieu Brussel Overheid / Bevoegde instantie BHG 2016
EM1645

Workshop (FR-NL) « Club Netwerk – Duurzame aankopen » - Zaal Terra

Verslaggever : Channa GOURDIN na na 2016
EM1644 Workshop (FR-NL) « Club / Netwerk BHG-VG » - Zaal Aqua Verslaggever : Marcel van MEESCHE na na 2016
EM1643 Workshop « Club / Netwerk WG » - Zaal Sylva Verslaggever : Jean-François DAUPHIN na na 2016
EM1642 «Script» van de uiteenzetting «Hoe houdt men EMAS levendig binnen de organisatie» Christian STRAGIER AUDI Brussels – BE-BXL-000002 Privé / EMAS ervaring 2016
EM1641 Hoe houdt men EMAS levendig binnen de organisatie? Christian STRAGIER AUDI Brussels – BE-BXL-000002 Privé / EMAS ervaring 2016
EM1640 EMAS – Stand van zaken en lopende projecten Sébastien PAQUOT

Europese Commissie  – DG ENV – A1

BE-BXL-000003
Overheid / EC 2016
EM1639 Een EMAS club Adrien MERTENS

Pierre PAULUS – BE-RW-000042

Privé / EMAS ervaring 2016
EM1638 Duurzame aankopen bij Leefmilieu Brussel Ir Gabriel DIAS Leefmilieu Brussel Overheid / Bevoegde instantie BHG 2016
EM1637 EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen  Prof.dr.Sandra Rousseau KU Leuven, Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen (CEDON) Universiteit 2016
EM1536 Rapport atelier ECONOMIE CIRCULAIRE Rapport d'atelier Bruxelles Environnement Public/Organisme compétent RBC 2015
EM1535 EMAS workshop : hefbomen om EMAS op regionaal vlak te ondersteunen Rapport d'atelier LNE Public/Organisme compétent RF 2015
EM1534 EMAS & Economie circulaire Marcel van MEESCHE 21solutions - Helpdesk EMAS CE Privé/Consultant 2015
EM1533 Integrated sustainability@Ricoh Mia GOETVINCK RICOH – BE-VL-000017 Privé/Expérience EMAS 2015
EM1532 Uw partner EMAS gecertifieerd in het afvalbeheer Marc & Jérôme PICKARD MCA Recycling – BE-BXL-000032 Privé/Expérience EMAS 2015
EM1531 EMAS als economische hefboom voor uw organisatie Ir Jan BAETEN LNE Public/Organisme compétent RF 2015
EM1430 EMAS et l'éco-innovation Marcel van MEESCHE 21solutions - Helpdesk EMAS CE Privé/Consultant 2014
EM1429 PMC – Quelle est la proposition de PMC Holding ? Didier PIERRE PMC-Holding / Your Mover Logistics -BE-VL-000019 Privé/Expérience EMAS 2014
EM1428 Sustainability pour Derbigum – Un choix de société Michel GETLIGHERMANN DERBIGUM – BE-RW-000003 Privé/Expérience EMAS 2014

EM1323

Le guide de l'utilisateur 2013/131/UE : quelques points d'attention (.ppt) Jean-François DAUPHIN SPW, DGO3 Overheid / Bevoegde instantie WG 2013
EM1324 De registratieprocedure: enkele bezienswaardigheden (.ppt) Sven GEENS Min VG, Dpt LNE Overheid / Bevoegde instantie VG 2013
EM1325 Les obligations environnementales légales: identification, application et mise à jour (.ppt) Anne SBOLGI Martin's Hotels Privé / Ervaring EMAS 2013
EM1326 EMAS Verification and ValidationImpressions from an Accreditation Body (.ppt) Marc WOUTERS SPF Economie, BELAC Overheid / Accreditatie instantie 2013
EM1327 Expérience d'une organisation dans le secteur hôtelier (.ppt)

Anne SBOLGI Olivier MEULEMANS

Martin's Hotels Privé / Ervaring EMAS 2013
EM1218 Les avantages du système EMAS (.ppt) Jean-François DAUPHIN SPW, DGO3 Public / Organisme compétent RW 2012
EM1219 EMAS-verordening (.ppt) Sven Geens Min VG, Dpt LNE Public / Organisme compétent RF 2012
EM1220 Les guides et les documents de référence (Article 46) (.ppt) Jean-François DOAT IBGE Public / Organisme compétent RBC 2012
EM1221 L'accréditation des vérificateurs environnementaux EMAS (.ppt) Colette DEVILLERS SPF Economie, BELAC Public / organisme d'accréditation 2012, 2011, 2010
EM1222 L'intercommunale du Brabant wallon: 10 ans de gestion environnementale EMAS (.ppt) Elena MIRICA IBW Public / Intercommunale 2012
EM1110 Environnemental Management and Audit Scheme EMAS III. Règlement CE 1221/2009 (.ppt) Jean-François DAUPHIN SPW, DGO3 Public / Organisme compétent RW 2011
EM1111 EMAS au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (.ppt) Els BORGERS & Anne-Cécile WAGNER SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Public / Scientifique 2011
EM1112 Integratie van biodiversiteit in EMAS (.ppt) Claire COLLIN SPF SPSCAE, DG ENV Public / Scientifique 2011
EM1114 The first ecological chocolate factory of Northern EuropeCertified EMAS March 2011 (.ppt) Thierry NOESEN BELVAS Privé / Expérience EMAS 2011
EM1115 Samen Wase Wind oogsten (.ppt) Chris DERDE FORTECH Privé / Expérience EMAS 2011
EM1116 L'Intercommunale du Brabant wallon: Le dialogue des parties pour l'amélioration environnementale (.ppt) Elena MIRICA IBW Public / Expérience EMAS 2011
EM1117 L'EMAS outil de gestion environnementale et de participation des travailleurs? Fernand ANTONIOLI CSC Privé / Formation / Syndicat 2011
EM1003 EMAS bij de FOD Mobiliteit & Vervoer (.ppt) Josef LACQUET SPF Mobilité et Transport Public / Expérience EMAS 2010
EM1004 Mission EMAS au SPF Mobilité et Transport (.ppt) Izay NOTI SPF Mobilité et Transport Public / Expérience EMAS 2010
EM1005 Accompagnement de grappes d'entreprises par le BEP et par d'autres opérateurs en Wallonie (.ppt) François BOUCHAT BEP Namur Public / Formation 2010
EM1006 Schmitz.be Digital Printing (.ppt) Bruno SCHMITZ Schmitz Digital Printing Privé / Expérience EMAS 2010
EM1007 to EMAS or not to EMAS (.ppt) Philippe CORNILLE Essentia Privé -Fédération professionnelle / Formation 2010
EM1008 Quid de l'EMAS comme outil de gestion environnementale de l'entreprise? (.ppt) Fernand ANTONIOLI Eco-Conseil Entreprise Privé – Consultant / Formation 2010