U bent hier

Tot wie richt het Label zich?

Het Label Ecodynamische Onderneming staat open voor private, publieke profit en non-profit organisaties uit eender welke sector. Er gelden ook geen minimale voorwaarden qua grootte of oppervlakte om eraan te kunnen deelnemen.
De labeling geldt voor een vestigingvan de organisatie. Organisaties met meerdere vestigingen kunnen een label voor elk van hen aanvragen.

  • Een vestiging wordt gedefinieerd als een entiteit die overeenstemt met een plaats die door een bedrijf gebruikt wordt alsook met alle voorzieningen, elke infrastructuur en alle materiaal op die plaats, en waar dat bedrijf een beheerverantwoordelijkheid heeft inzake activiteiten, producten of diensten.
! De inhoud van het label richt zich niet tot natuurlijke personen die ook hun woonplaats hebben op de plek waar ze beroepshalve actief zijn. Een vestiging kan geen woonplaats zijn.

 

Datum van de update: 11/10/2021

Contact: 

  • Meer inlichtingen over het Label Ecodynamische Onderneming? Contacteer het Label helpdesk via info@ecodyn.brussels