U bent hier

Hoe werkt het label?

Het Label Ecodynamische Onderneming evalueert de ecobeheeraanpak aan de hand van een rooster van specifieke criteria. Hiertoe maakt het Label gebruik van een objectief en transparant referentiekader.
Het principe is dat elke kandidaat geëvalueerd wordt ten opzichte van alle mogelijke acties binnen zijn bedrijfsactiviteiten in verhouding tot zijn context (grootte, enz.). Het referentiekader wordt dus aangepast aan het profiel van de kandidaat.
Het referentiekader is een databank bestaande uit een geheel van goede praktijken binnen ecobeheer en ditop het vlak van 8 milieuthema's:

  • Aankopenchats
  • Geluidshinder
  • Afval
  • Water
  • Energie
  • Groene ruimten
  • Mobiliteit
  • Bodem

Elke goede praktijk kan bijdragen tot de score van de kandidaat deze wordt geimplementeerd. Om het label te verkrijgen, geeft de kandidaat voor elk milieuthema de goede praktijken  op hij volledig of gedeeltelijk heeft geimplementeerd. De score van de kandidaat wordt berekend op basis van het referentiekader en de punten van de goede praktijken, door de verhouding te becijferen tussen de acties die hij ondernomen heeft en alles wat hij zou kunnen doen. Het is deze score die bepaalt of het Label aan de kandidaat toegewezen kan worden en of hij daarbij een, twee of drie sterren verdiend heeft.

Om het Label in de wacht te kunnen slepen, eist Leefmilieu Brussel dat de organisatie aan haar verplichtingen tegemoetkomt met betrekking tot de milieuwetgeving. Omwille van deze reden bevat het referentiekader ook alle wettelijke milieuverplichtingen die op de kandidaat van toepassing zijn, al naargelang zijn grootte, bedrijfsactiviteit, enz.

Het referentiekader bevat eveneens een geheel van goede praktijken die betrekking hebben op de structuur en de coördinatie van de milieuaanpak.

Om alles te weten over de werking van het Label, verwijzen we u graag naar het verklarend document van het Label Ecodynamische Onderneming.

Datum van de update: 11/10/2021

Contact: 

  • Meer inlichtingen over het Label Ecodynamische Onderneming? Contacteer het Label helpdesk op info@ecodyn.brussels