U bent hier

Het TURaS-project

Context

TURaS (Transitioning Towards Urban Resilience and Sustainability) is een project voor de transitie naar stedelijke veerkracht en duurzaamheid.

Het "TURaS"-project is een initiatief dat stedelijke  gemeenschappen en ondernemingen in contact brengt met lokale overheden en onderzoekers om samen te zoeken naar nieuwe praktische oplossingen voor meer duurzaamheid en veerkracht in de Europese steden.
 

Doelstellingen

Het "TURaS"-project heeft 5 jaar geduurd met als doel:

  • visies,
  • realiseerbare strategieën,
  • ruimtelijke scenario’s en
  • oriëntatietools

te ontwikkelen om de steden te helpen bij het vinden van antwoorden op de dringende ecologische uitdagingen zoals de aanpassing aan de klimaatwijzigingen en de beperking ervan, het tekort aan natuurlijke hulpbronnen en de niet-duurzame stedelijke groei.

De acties van het TURaS-project

  • heeft geleid tot een aanpassingsbeleid en heeft gemeenschappelijke besluitvorming en gedragswijzigingen gestimuleerd om zo de lokale overheden en gemeenschappen te helpen tijdens hun transitieproces;
  • heeft voorzien in de omkadering van de activiteiten voor onderzoek, demonstratie en verspreiding van overgangsstrategieën en –scenario’s om de Europese steden en hun landelijke interfaces de mogelijkheid te bieden te voorzien in de onontbeerlijke versterking van hun veerkracht;
  • heeft de stedelijke gemeenschappen, ondernemingen, stedenbouwkundigen, beleidsmakers en beheerders een beeld gegeven van de transitiemechanismen die in het leven kunnen worden geroepen en aangewend wanneer men probeert de stap te zetten naar een meer duurzame stedelijke leefomgeving.

 

Datum van de update: 05/05/2022