U bent hier

Stedenbouw en duurzame wijken

Wat is een duurzame wijk?

Zeker geen milieuvriendelijk getto, een technologisch uitstalraam of business die "in" is … Wel een stukje stad dat de gehele stad duurzamer maakt. Het is een wijk waarvan de bewoners en gebruikers de ecologische voetafdruk willen verkleinen en waarvoor zij zich in het wijkleven willen engageren …

Waarom een wijk?

Omdat een wijk het basiselement is van het stadsweefsel en zijn netwerken. En omdat het lokale niveau de uitwisseling tussen de gebruikers verzekert, de medewerking aan collectieve ondernemingen mogelijk maakt en de doeltreffendheid van de buurtdiensten waarborgt.

Welke uitdagingen?

Opnieuw een stad (uit)vinden om in te leven, te wonen, te respecteren. Een stad waar de leefkwaliteit samengaat met sociale mix en ruimtelijke verscheidenheid, architecturale kwaliteit, energiebesparing, duurzame mobiliteit, waterbeheer, respect voor de natuur en biodiversiteit, gezonde materialen, afvalvermindering…

Datum van de update: 26/10/2018