U bent hier

Be Sustainable tools (professionnels)

De tools van het Be Sustainable- plateform , werk maken van de duurzame wijken in Brussel

Het Be Sustainable-platform draait om een netwerk, toolbox, inspirerende voorbeelden, kennis en ondersteuning om van uw project een ambitieuze duurzame wijk te maken, volledig in lijn met het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) van Brussel en de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling.

Referentietools werden ontwikkeld om u te helpen bij het realiseren van een duurzaam wijkproject op een transversale manier, rekening houdend met de ecologische, ruimtelijke, economische en sociale context. De Toolbox bestaat uit 4 instrumenten, telkens gebaseerd op de 10 thema’s van het charter, gaande van het meest algemene (het Charter) tot het meest uitgebreide instrument (het Memento). Samen definiëren ze duurzaamheidscriteria op basis van tal van indicatoren, in het kader van een geïntegreerde duurzaamheidsbenadering. De instrumenten van de Toolbox brengen ook innovatieve oplossingen en voorbeeldprojecten rond verschillende thema’s naar voren, en documenteren inspirerende middelen om de maatschappelijke en ecologische uitdagingen van onze hoofdstad aan te gaan.

Datum van de update: 02/07/2021