U bent hier

Stedenbouw – Duurzaam Wijkontwikkeling (professionnels)

Werk maken van een duurzame wijk betekent maximaal inzetten op de duurzaamheidsdoelstellingen van het Be Sustainable charter, en dit in alle fasen van de projectontwikkeling en in een permanente interactie tussen de doelstellingen. In plaats van de som van eendimensionale technische oplossingen zal uw duurzaamheidsaanpak gericht zijn op het ontwikkelen van een optimale link met de context, identiteit, ecologische, ruimtelijke, economische en sociale kenmerken van de wijk.

Be Sustainable biedt een reeks van belangrijke vragen die u zichzelf dient te stellen wanneer u van start gaat met uw aanpak voor een duurzame wijk. Kies een van de doelstellingen van het charter en ontdek de vragen via de toolbox van Be Sustainable.

1. Visie

De Brusselse duurzame wijken zijn stedelijke projecten die bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame, koolstofarme, veerkrachtige en kwalitatief hoogstaande leefomgeving, en die erop gericht zijn hun impact op het milieu en hun context te verbeteren.

2. Projectbeheer en participatie

Het bestuursproces van de wijk geniet van een collaboratief en participatief beheer dat zich inschrijft in duurzame economische principes.  

3. Menselijke leefomgeving

De wijk bezit een sociale, economische en commerciële vitaliteit. Ze is inclusief en aanpasbaar.

4. Ruimtelijke ontwikkeling

De wijk geniet van  open en bebouwde ruimte die structurerend werkt, functioneel is, toegankelijk voor iedereen, aanpasbaar in de tijd en zich inschrijft in de context van de omgeving.

5. Mobiliteit

De wijk is efficiënt bereikbaar en faciliteert het gebruik van actieve vervoerswijzen en het openbaar vervoer voor alle gebruikers.

6. Natuurontwikkeling

De wijk integreert de aanwezigheid van de natuur in haar territoriale, structurerende, landschappelijke, functionele, evolutieve, sociale en gezondheidsdimensie.

7. Waterkringloop

De wijk geniet van een waterbeheerstrategie die water integreert als grondstof en als risico.

8. Fysieke omgeving

De wijk streeft naar een zuinig en efficiënt grondgebruik en een beperking van de fysische effecten op de levenskwaliteit (bodem, lucht, geluid, warmte, wind, geur, …).

9. Materialen en hulpbronnen

De wijk geeft plaats aan het opzetten van een circulaire strategie voor het beheer van grondstoffen.

10. Energie

De wijk geniet van een geoptimaliseerde bioklimatologische strategie, die hernieuwbare energiebronnen integreert.

Datum van de update: 02/07/2021