U bent hier

Leermiddelen - Transversaliteit

Sinds vele jaren ontwikkelt Leefmilieu Brussel pedagogisch materiaal ten dienste van het onderwijzend personeel. Hiermee kunnen zij het thema 'leefmilieu' in hun lessen integreren binnen de context van de eindtermen en/of ideeën vergaren voor pedagogische activiteiten die zij met hun leerlingen wensen te ondernemen. Dit materiaal ondersteunt de lesgever van een beperkte sensibiliseringsactie tot een globaal schoolproject, en dit voor alle leeftijdsgroepen en met diverse thema's als onderwerp. 

De papieren versies van de pedagogische leermiddelen zijn voorbehouden voor leerkrachten die les geven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kunnen gratis aangevraagd worden bij Leefmilieu Brussel per mail bij de centrale infodienst () of telefonisch via 02/775 75 75.

De downloadbare leermiddelen echter kunnen door iedereen vrij gebruikt en gefotokopieerd worden, ook buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De goede gebaren voor mijn planeet

De campagne

Beschrijving: Zelfs de allerkleinsten kunnen iets doen om ons leefmilieu te beschermen! Met deze campagne ontdekken leerlingen van 5 tot 8 jaar, aan de hand van enkele milieuvriendelijke gebaren, hoe ze dit kunnen doen. Om hen hierbij te helpen, zowel op school als thuis, worden ook de leerkrachten als de ouders bij de campagne betrokken.

Leeftijdscategorie: Leerkracht lager onderwijs

Ontdekkingsschriftje voor de drie- tot vijfjarigen en spelletjesboekje voor de vijf- tot achtjarigen. Folder voor de ouders

De goede gebaren voor mijn planeet: kinderenDe goede gebaren voor mijn planeet: schriftje

De goede gebaren voor mijn planeet: ouders
De affiche en de activiteitenfiche Engagementscontract
De goede gebaren voor mijn planeet: Engagementscontract

Diverse milieu

Engagementsaffiche van de klas

Beschrijving: Deze affiche laat klassen toe om zich te engageren voor een milieuproject aan de hand van deze poster die kan worden opgehangen.

Leeftijdscategorie: kleuter en lagere school.

wij respecteren onze planeet
Het spel "Kies het hazenpad"
Gezelschapspel over natuur: 9- 99 jaar

De ecologische voetafdruk

Beschrijving: Pedagogisch dossier. Er is ook een DVD die afzonderlijk kan gegeven worden. Daarnaast is er ook een spelkoffer die kan uitgeleend worden. Indien de leerkrachten meer informatie willen over het gebruik van dit leermiddel, kunnen zij contact opnemen met Zonnebloem vzw of WWF.

Leeftijdscategorie: secundair.

De ecologische voetafdruk-  pedagogisch dossier

Love meat tender

Beschrijving: Dvd over problematiek van vlees(consumptie).

Leeftijdscategorie: secundair.

Love Meat Tender - DVD (nl) 
 

 

Datum van de update: 12/04/2019