U bent hier

Flexibel traject (éducation)

Zijn jullie als school nog op zoek naar een visie rond duurzaamheid? Benieuwd naar wat jullie allemaal kunnen realiseren en wat er bij jullie school past? 

Of misschien hebben jullie al één welbepaald thema in gedachten zoals ‘water’ of ‘mobiliteit’ maar weet jullie nog niet goed hoe jullie dit in de lessen en in de schoolwerking kunnen integreren? 

MOS Brussel en Leefmilieu Brussel bieden begeleiding op maat in een flexibel traject. Daarin ondersteunen hun begeleiders jullie schoolteam met het opstellen van een duurzaam actieplan met een duidelijke visie en doelstellingen. Hieraan kunnen de leerkrachten dan lesactiviteiten voor de verschillende klassen koppelen en kunnen er met leerlingen, personeel, ouders, … acties worden opgezet. Naast inhoudelijke ondersteuning kan er ook gewerkt worden rond leerlingenparticipatie en het creëren van draagvlak rond verschillende duurzame thema’s.

Praktische informatie

Inschrijven voor dit traject kan het hele jaar door bij Véronique Bidée van MOS Brussel per mail of via 0485 27 83 88 en Kris Van Ingelghem van NME Brussel per mail of 0473 96 85 04. Zij bekijken de (aan)vragen samen en verdelen deze volgens expertise en begeleidingsmogelijkheden.

Deze trajectbegeleiding is zowel voor basis- als secundair onderwijs.

Datum van de update: 17/01/2022