U bent hier

Begeleidingsaanbod voor de scholen 2020-2021 (éducation)

MOS Brussel en Leefmilieu Brussel ondersteunen de Nederlandstalige scholen in Brussel om duurzamer te worden. Vanaf dit jaar vind je de trajecten van MOS en de projectbegeleiding van Leefmilieu Brussel in één gezamenlijk aanbod.

Je kan zoals steeds rekenen op de gratis ondersteuning van Kris Van Ingelghem van NME Brussel maar ook begeleider Véronique Bidée van MOS Brussel staat voor je klaar! Zij passen hun begeleiding aan aan de mogelijkheden en wensen van jouw school, zeker in de bijzondere omstandigheden van dit jaar.

Zij helpen je bij het vormen van een duurzame langetermijnvisie en het opstellen van een tijdslijn waarbinnen je concreet met je leerlingen aan een of verschillende thema’s kan werken.

Leefmilieu Brussel en haar partnerverenigingen staan je volgens hun specifieke expertise bij voor het opzetten van thematische projecten.

1. Klimaattraject 

“Onderwijs is een essentieel onderdeel van de wereldwijde reactie op klimaatverandering” - Unesco

Wil jij ook graag werken rond duurzaamheid en klimaat met onze jonge Brusselaars – in lijn met de leerplannen en op een schoolbrede manier?

Start met de ketjes van je school een klimaattraject of vorm met de scholen van jouw gemeente een klimaatbende. Je engageert je om samen met de directie, leerkrachten, leerlingen, schoolomgeving de gemeente, … je CO₂-uitstoot te verminderen en klimaatbewuster te worden.

2. Meer doen in 't groen 

Buiten lesgeven

Buitenles is leuk, goed voor het welzijn en zorgt voor leerwinst: leerlingen zijn creatiever en alerter. Het is dé plek om te leren over de natuur en te sporten… Maar ook lessen als wiskunde, taal en onderzoekend leren kan je in de directe schoolomgeving op een interessante en interactieve manier brengen.

Van inspiratie tot vorming en trajectbegeleiding rond outdoor education kan je bij de begeleiders Véronique van MOS Brussel en Kris van NME Brussel terecht.

Over het vervolg op het pilootproject Beter Buiten volgt later meer info.

Vergroening speelplaats

Groene plekjes op school zijn verrijkend voor het spelen, én zijn goed voor het welzijn en leren van leerlingen.

Voor de volgende drie projecten kan je zowel pedagogische als technische begeleiding krijgen door een gespecialiseerde vereniging en het nodige materiaal of een subsidie ervoor.

3. Meer duurzame thema's 

Zijn jullie als school nog op zoek naar een visie rond duurzaamheid? Benieuwd naar wat je allemaal kan realiseren en wat er bij je school past?

Of misschien hebben jullie al één welbepaald thema in gedachten?

De begeleiders helpen jullie om samen een traject op maat te maken. Naast inhoudelijke ondersteuning, helpen ze mee een langetermijnvisie en een tijdspad uit te werken om het traject te doen slagen!

Rond onderstaande thema’s is er al een concrete projectbegeleiding en het materiaal of een financiële ondersteuning ervoor voorzien.

 


De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 zijn gesloten.

Om direct op de hoogte te zijn van de inschrijvingen voor 2021-2022, kan je lid worden van Bubble, de gemeenschap voor eco-inspirerende leraren van Brussel. Je ontvangt zo de laatste nieuwtjes over het educatief aanbod van Leefmilieu Brussel (vormingen, nieuwe leermiddelen, evenementen, begeleiding, …).

Nog vragen ?

Contacteer de begeleiders. Zij kunnen je verder helpen van een specifieke vraag tot het uitwerken van een brede visie rond duurzaamheid. Ze zijn ook beschikbaar om een eerste aanzet te geven tot of juist dieper in te gaan op milieueducatie tijdens een personeelsvergadering, ecoteamoverleg, pedagogische studiedag, …

MOS Brussel

Véronique Bidée

veronique.bidee@vgc.be

0485 27 83 88

NME Brussel

Kris Van Ingelghem

k.vaningelghem@goodplanet.be

0473 96 85 04

Inspiratie nodig?

Ontdek inspirerende schoolprojecten en de geplande activiteiten rond milieueducatie op www.bubble.brussels

Je vindt ook leuke voorbeelden, MOS-activiteiten, actiedagen en vormingen op www.mosvlaanderen.be

Eco-Schools

Ben je al een MOS-school en wil je nog een stapje verder gaan? Dan kan je proberen om met je school het internationale label ‘Eco-Schools’ te behalen.

Datum van de update: 01/02/2021