U bent hier

Natuur- en milieueducatie (éducation)

Meer dan 200 000 kinderen zijn elk jaar ingeschreven in de talrijke middelbare en lagere scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Jaarlijks zijn de scholen goed voor 2,4 % van het totale energieverbruik in het Gewest. Ze gebruiken 250 miljoen vellen papier en produceren 10 000 ton afval.

De impact van het schoolgebeuren op het leefmilieu is dus niet te onderschatten. Anderzijds zijn de scholen de uitgelezen partners om de jongeren bij te brengen hoe belangrijk het is dat zij hun dagelijks leefmilieu en onze planeet beschermen.

Er zijn heel wat mogelijkheden beschikbaar om de milieu-educatieve projecten in de Brusselse scholen te ondersteunen.

Deze omkadering en vooral de motivatie van de leerkrachten maken dat milieueducatie sterk is vertegenwoordigd in de Brusselse scholen. Deze trend, die wordt gestimuleerd door Bubble (d.i. het netwerk van Brusselse scholen die op de bres staan  voor het milieu), vindt men ook terug in instellingen van het hoger en het universitair onderwijs die projecten ontwikkelen of het leefmilieu integreren in hun lessen.

Datum van de update: 17/01/2022