U bent hier

Rue en transition

'Rues en transition' brengt de buren dichter bij elkaar

Sommige burgers, bewoners van eenzelfde straat (en misschien zelfs van eenzelfde gebouw) willen kleine stappen naar verandering zetten en bijdragen tot meer gezelligheid en een hogere levenskwaliteit in hun wijk.  De 'Rues en transition'-projecten worden opgezet door groepen van 5 tot 10 burgers. Zij organiseren acties om hun uitgaven (energie- en waterverbruik, verplaatsingen,..) te verminderen en zo hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Een netwerk ter ondersteuning van de initiatieven

De initiatieven kunnen rekenen op de steun van het netwerk Réseau transition, dat een aantal vergaderingen organiseert waarop samen wordt nagedacht over 5 milieugebonden thema's: energie, water, voeding, afval en mobiliteit. De methodologische etappes worden toegelicht aan de hand van de ervaringen van andere burgers, die al vertrouwd zijn met de strategie. Die projectondersteuning vergemakkelijkt de opstartfase en laat toe de groep te helpen als dat nodig blijkt.

Datum van de update: 01/03/2022