U bent hier

Verloop van de projectoproep

De etappes :

  • Etappe 1:  “Indiening en selectie van de kandidaturen”: de wijken dienen hun kandidatuur in op basis van een intentienota en worden door Leefmilieu Brussel geselecteerd;
  • Etappe 2:  “Voorbereiding van de projecten” met de steun van een coach en experts mobiliseren de stuurgroepen bewoners en gebruikers van hun wijk met het oog op de gezamenlijke opstelling van een roadmap met daarin de acties en projecten die ze willen realiseren. De projecten worden onder andere geïdentificeerd op basis van een diagnose van de wijk. Een startbudget van maximum 400 euro kan worden aangevraagd indien nodig om de eerste kosten te dekken voor het mobiliseren en opstarten van de duurzame wijk.
  •  Etappe 3:  “Indiening en selectie van de projecten”: selectie van de projecten die kunnen genieten van een financiële steun en/of van expertises op basis van een participatief budget;
  • Etappe 4:  “Realisatie van de projecten”: uitvoering van de projecten met de steun van een coach en beoordeling door de stuurgroep bij de overhandiging van het beschrijvend en financieel eindverslag.

In principe duurt deze volledige cyclus gemiddeld zo’n tweetal jaar. Deze kan echter variëren in functie van de beschikbare middelen en het verhaal van elke wijk.

Voor de wijken die reeds deel uitmaken van de dynamiek Participatieve Duurzame wijken, kan op punctuele basis  een coach en/of expert worden aangevraagd om nieuwe projecten te lanceren of de groepsdynamiek te verbeteren. Deze begeleiding zal ter beschikking worden gesteld in functie van de beschikbaarheid van de coaches/experten.

Participatieproces

De projectoproep evolueert en stoelt op participatie. Het bouwt voort op de ervaringen van burgers, via de Vergadering van de duurzame wijken die aanbevelingen doet over de modaliteiten van de projectoproep. De Vergadering definieert ook de selectiecriteria voor projecten die financiering zullen krijgen uit het participatief budget. De burgers staan dus midden in het proces en hebben inspraak in de beslissingen over de manier waarop het budget wordt toegekend.

Het participatief budget

Het participatief budget bestaat erin om gezamenlijk te beslissen over de toewijzing van het beschikbare budget om een deel van de duurzame wijkprojecten te realiseren. De verdeling van het budget gebeurt op basis van de prioriteiten en criteria vastgelegd door de Vergadering. Deze Vergadering verwelkomt alle Participatieve Duurzame Wijken van eender welke editie.

De criteria en het reglement voor het functioneren van het participatieve budget worden jaarlijks geëvalueerd en kunnen dus evolueren.

 

Datum van de update: 01/03/2022