U bent hier

Subsidies voor het steriliseren van zwerfkatten

De kat is het favoriete huisdier van de Belgische gezinnen: er zijn meer dan 2 miljoen katten in het land en dat cijfer zou elk jaar met gemiddeld 6% stijgen. 
Eén kattenpaar kan op 5 jaar tijd een nageslacht produceren van 5.000 kittens. Het aantal zwerfkatten en achtergelaten katten neemt dus verhoudingsgewijs toe samen met het aantal geboortes. De asielen kunnen deze toestroom van katten niet meer aan.
Bovendien kunnen de katten door hun jachtinstinct bijdragen tot een verstoring van de biodiversiteit

Raadpleeg de pagina over de overpopulatie van katten

Subsidies voor de zwerfkatten

Wordt u als gemeentelijke administratie geconfronteerd met een probleem van zwerfkatten? Dan kunt u een gewestelijke subsidie aanvragen om een campagne te organiseren om de kattenpopulatie te beperken (via sterilisatie of euthanasie). De strijd tegen parasieten of voederen komt hiervoor niet in aanmerking.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

De subsidie wordt op jaarlijkse basis en niet automatisch toegekend: de gemeente moet een aanvraagdossier indienen waarin ze bewijst dat ze met een probleem van overpopulatie van zwerfkatten kampt en dat ze een jaarlijkse globale strategie heeft opgezet om dit probleem op te lossen. Deze strategie omvat, naast sterilisatie, acties rond de controle en het beheer van het voederen van zwerfkatten, de promotie van sterilisatie of tatoeage van huiskatten, de sensibilisering voor en de strijd tegen het achterlaten van huiskatten in de natuur en een overeenkomst met een dierenarts. 

Vul het aanvraagformulier (.docx) volledig in en verzend het volgens de aangegeven modaliteiten om de subsidie aan te vragen. 
De aanvraag moet elk jaar vóór 31 maart worden ingediend. 
We houden u per brief op de hoogte van onze beslissing. 

Subsidiebedrag

De subsidie wordt toegekend voor het afgelopen jaar, naar rato van het aantal gesteriliseerde katten, met een maximumbedrag van 4000 euro per jaar en per gemeente. 
Het verslag met een nauwkeurige beschrijving van de kosten voor de sterilisatie-acties moet vóór 31 maart van het volgende jaar via het ingevulde verslagformulier (.docx) en volgens de aangegeven modaliteiten worden bezorgd. 

Het toegekende bedrag zal worden berekend op basis van dit verslag en worden gestort op basis van een schuldvordering gericht aan Leefmilieu Brussel.

Datum van de update: 24/03/2021