U bent hier

De Brusselse lokale Overheden

De lokale overheden – gemeenten en OCMW's – zijn als rechtstreeks met de inwoners verbonden instanties essentiële actoren in de strijd tegen de klimaatverandering en bij de uitvoering van duurzame lokale projecten.

Beheer van de openbare ruimte, lokale mobiliteitsplannen, levering van schoolmaaltijden, lokale overstromingspreventieplannen, afvalverminderingsprojecten, sensibilisering voor energiebesparing enz. Tal van milieudoelstellingen zijn gekoppeld aan gemeentelijke bevoegdheden.

Een echte samenwerking met de gemeentelijke diensten opzetten om zo veel mogelijk lokaal samen te werken bij de uitvoering van het gewestelijke milieubeleid, met optimale inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel.

Afhankelijk van het geval kan het gaan om projecten die de gemeenten niet kunnen opnemen en naar het gewestelijke niveau worden overgeheveld, maar ook om projecten die naar het lokale niveau worden verplaatst om zo dichter bij de burger te komen.

Datum van de update: 28/09/2020