U bent hier

Projectoproep voor Brusselse gemeenten en OCMW's voor de uitvoering van duurzame milieuprojecten

Leefmilieu Brussel lanceert elk jaar een unieke projectoproep voor de Brusselse lokale overheden.

De projectoproep staat open voor alle gemeenten en OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De oproep is niet bedoeld voor gemeentescholen, vzw's afhankelijk van de lokale overheden, burgergroepen of ondernemingen. Voor deze doelgroepen bestaan er specifieke projectoproepen. Elk bestuur mag meerdere projecten indienen, die verband dienen te houden met een of meerdere doelstellingen van de oproep.

Meerdere lokale overheden van verschillende gemeenten kunnen een gemeenschappelijk project en/of gerelateerde projecten indienen.

De gemeenten en OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden uitgenodigd hun projecten in te dienen voor de uitvoering van concrete acties die aansluiten op het gewestelijk beleid en die lokaal worden uitgevoerd.

Voor 2019, zijn de acties die prioritair worden ondersteund en die verband houden met de gewestelijke thema's de volgende :

 • De strategie Good Food
 • Het Beheer van de grondstoffen, afvalbeheer
 • Natuurbehoud in de stad, ecologisch beheer van openbare ruimten, inclusief het stoppen met het gebruik van pesticiden
 • De strijd tegen geluidsoverlast
 • Het waterbeheer en de strijd tegen overstromingen
 • De uitvoering van projecten die de administratie een voorbeeldfunctie geven

Naargelang de thema's en de doelstellingen kunnen de verwachte projecten betrekking hebben op: 

 • Het organiseren van activiteiten ter sensibilisering van de bevolking
 • De inrichting of terbeschikkingstelling van terreinen of gebouwen
 • Bouwprojecten of projecten ter inrichting van de openbare ruimte
 • Studies voorafgaand aan deze projecten
 • ...

Financiële voorwaarden

Volgens de doelstellingen en het type project, kan het bedrag van de toegekende subsidie variëren van 25.000 € tot 150.000 €.

Elk lokaal bestuur moet ten belope van minstens 10% van het bedrag van de subsidie die wordt toegekend, bijdragen tot de financiering van het project.

Begeleiding en networking

De gemeenten en OCMW’s die laureaat zijn van de oproep krijgen methodologische begeleiding, opgezet door Leefmilieu Brussel en Brulocalis.

Die begeleiding neemt concreet de vorm aan van een netwerk waar de projectbeheerders uit de gemeenten en de OCMW’s ervaringen kunnen uitwisselen en delen.

Praktische modaliteiten

De projecten moeten tegen uiterlijk 23 augustus 2019 worden ingediend.

De volledige beschrijving van de doelstellingen, het type gefinancierde projecten en de voorwaarden waaraan men moet voldoen, staan in de beschrijvende nota van de projectoproep.

Download de nota van de projectoproep (.pdf), het kandidaatsformulier (.docx) , de budgettaire bijlage (.xls)., en het formulier "gelijkekansen"

Datum van de update: 05/04/2019
Contact: 

Pascale ALAIME

Leefmilieu Brussel

Afd. Informatie, Algemene coördinatie, Circulaire economie

Dpt. Duurzame consumptie en ecogedrag

Thurn & Taxis-site

Havenlaan 86C/3000

B-1000 Brussel

E-mail