U bent hier

10 jaar Brusselse Lokale Agenda’s 21 … en nu?

10 ans agenda 21

10 jaar al ondersteunt en promoot het Brussels Gewest de duurzame ontwikkeling in de Brusselse gemeenten en OCMW’s.

In partnerschap met Brulocalis - de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - begeleidt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Brusselse gemeenten en OCMW’s bij de uitvoering van programma’s voor duurzame actie: de lokale Agenda’s 21.

Dankzij deze dynamieken en samen met de burgers en het maatschappelijk middenveld vindt een meer duurzame vorm van governance ingang die nieuwe antwoorden biedt voor een duurzame ontwikkeling die rekening houdt met de socioculturele, milieugebonden en economische uitdagingen.

23 Lokale besturen keurden zo hun Lokale Agenda 21 goed met het oog op de uitvoering van duurzame en innovatieve acties, en tal van originele en duurzame acties, dankzij het partnerschap dat werd opgezet en de steun die werden toegekend.

Op woensdag 6 juni 2018 organiseerden Leefmilieu Brussel en Brulocalis een uitwisselingsdag om de balans op te maken en de toekomstperspectieven van de Lokale Agenda 21 te schetsen: hoe heeft duurzame ontwikkeling, in een decennium, een impact gehad op het lokale beleid ? Wat zijn de denkpistes voor de toekomst ? Het evenement verliep in twee fases :

  1. In de voormiddag werd de balans opgemaakt en werden de toekomstperspectieven geschetst;
  2. In de namiddag werd kennis gemaakt met inspirerende projecten om een duurzamer Brussel te ontdekken

De presentaties en het verslag van deze dag vindt u hier:

Balans van 10 jaar gewestelijke steun aan de invoering van Lokale Agenda’s 21: vooruitgang, successen, resultaten - ERU (.pdf)

Pecha Kucha presentatie van 4 voorbeeldprojecten (.pdf) :

  • Het stadsbos van Neder-Over-Hembeek, Pauline Zappa - Stad Brussel             
  • Het project No Impact Jette, Ilse Desmet - Gemeente Jette                  
  • Het beheer van kerkhoven met "zero pesticiden", Luc Gillmann - Gemeente Ukkel 
  • De Espace Libellule, Maïté Van Vaeck - Gemeente en OCMW van Etterbeek                  

Het verslag van de collectieve reflectieworkshops over

  1. Welke strategie de komende jaren in Brussel moet worden gevolgd om de duurzame ontwikkeling te ondersteunen? (.pdf)
  1. Welke samenwerkingsverbanden en interacties moeten er worden ontwikkeld tussen het Gewest en het lokale niveau om de duurzame ontwikkeling te ondersteunen (vorm, middelen, ondersteuning, enz.)? (.pdf)
  1. Is de interactie tussen overheden en burgerinitiatieven een toekomstpiste voor de governance in Brussel? (.pdf)

Voorstelling door lokale verkozenen van de DO-dynamiek in hun gemeente/OCMW, via concrete lokale projecten

Lees de infobrochure over de kennismakingscircuits langs de voorbeeldprojecten (.pdf)

In het NL

En FR

Lees het elektronische tijdschrift "De Monitor van de Duurzame Ontwikkeling" nr. 27, uitgegeven door Brulocalis

Lees het eindrapport van ERU "Studie en valorisering van duurzame acties, opgezet door de Brusselse gemeenten en OCMW’s in het raam van hun Lokale Agenda 21" (.pdf), juni 2018

Datum van de update: 16/11/2018