U bent hier

IMPEL: het netwerk van milieu-inspecteurs

Context

IMPEL (European Union Network for Implementation and Enforcement of Environmental Law), een informeel netwerk van Europese milieu-instanties die belast zijn met de uitvoering en de toepassing van de milieuwetgeving, werd opgericht in 1992.

Doelstelling

Het netwerk ijvert voor een betere toepassing van de milieuwetgeving van de Europese Unie door:

  • bewustmaking;
  • ontwikkeling van expertise;
  • beoordeling door gelijken;
  • uitwisseling van informatie en ervaringen over de uitvoering van de wetgeving;
  • internationale samenwerking voor de toepassing ervan;
  • promotie en ondersteuning van de haalbaarheid en de toepasbaarheid van de Europese milieuwetgeving.
Datum van de update: 28/09/2020