U bent hier

ResilieNtWeb

ResilieNtWEB is een gratis ondersteuningsprogramma voor kmo's, om hen te helpen hun veerkracht te verhogen, met andere woorden hun vermogen om te anticiperen op marktevoluties, zich hieraan aan te passen en te leren van dit proces.

Minimaal gebruik van natuurlijke grondstoffen, creativiteit en samenwerking worden beschouwd als sleutelelementen van een winnende bedrijfsstrategie in ons economisch systeem. Ze maken het mogelijk te evolueren en het hoofd te bieden aan de veranderingen op milieu-, economisch en sociaal vlak. 

De begeleide ondernemingen zullen commerciële opportuniteiten identificeren op lokaal en/of internationaal niveau. Ze zullen een actieplan opstellen met eco-innovaties om die opportuniteiten op een duurzame manier te benutten.

Het project richt zich vooral tot kmo's uit de voedings-, bouw- en toeristische sector.

ResilieNtWEB bundelt de ervaring van organisaties uit Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk, België en Luxemburg.

Het project zal worden beëindigd in augustus 2015. Het wordt gesteund door het Europese programma Interreg IVb NWE.

Dankzij het project kon een methodologie bedacht worden, evenals ondersteunende instrumenten die heel eenvoudig zijn in gebruik, weinig tijd vergen, zich rechtstreeks richten tot de "core business" van het bedrijf (producten en diensten die op de markt gebracht worden) en waardoor kmo's snel de beste eco-innovaties kunnen identificeren.

Meer info: www.resilientweb.eu

Datum van de update: 24/10/2017
Contact: 

Thomas De Romagnoli –  02/775 77 67