U bent hier

Wetgeving (professionnels)

Kijk hier de juridische en administratieve bronnen met betrekking tot overheidsopdrachten en de invoeging van milieu-, sociale en ethische clausules.

In het kader van de voorbeeldfunctie van de overheid leggen verschillende omzendbrieven alle administraties en gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op om rekening te houden met de milieueisen en -overwegingen bij hun aankopen tijdens het plaatsen van de overheidsopdrachten. 

Op 17 juni 2016 werd de nieuwe wet op de overheidsopdrachten gepubliceerd. Deze is de opvolger van de wet van 17 juni 2013. In deze nieuwe wetgeving is o.a. aandacht voor het gebruik van labels in overheidsopdrachten en wordt het principe van Life Cycle Cost expliciet vermeld.

Ordonanties en besluit

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest resoluties

Concreet moet u:

  1. Een verantwoordelijke aanstellen en zend zijn coördinaten naar Leefmilieu Brussels.
  2. Uw behoeften evalueren vanuit een duurzaam perspectief. Analyseer uw reële behoefte aan goederen en diensten om uw aankopen te beperken: bepaal wat u nodig hebt en wat kan worden hergebruikt binnen uw administratie om het gebruik van uw uitrustingen te optimaliseren.
  3. Criteria op het vlak van milieu en duurzame ontwikkeling opnemen in uw bestek. 
  4. Het personeel bewustmaken en informeren met het oog op een betere integratie van ecologische criteria in de procedures van overheidsopdrachten.
  5. Uw geleverde inspanningen opvolgen.
  6. De door Leefmilieu Brussel geleverde evaluatievragenlijst invullen.
    Aan de hand van deze vregenlijstkunt u de vorderingen op het vlak van duurzame overheidsopdrachten van alle administraties opvolgen. Om de twee jaar wordt een evaluatie uitgevoerd van de geregistreerde vooruitgang. De ingevulde vragenlijst moet om de twee jaar worden opgestuurd (u wordt op de hoogte gesteld van de uiterste datum) naar de contactpersoon (zie hieronder). 

Om verder te gaan, kunt u de Scopingnota en juridisch advies van onze Waalse collega's raadplegen.

Datum van de update: 30/07/2021