U bent hier

Verplichtingen van de gewestelijke overheidsadministraties (professionnels)

In het kader van de voorbeeldfunctie van de overheid leggen verschillende omzendbrieven alle administraties en gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op om rekening te houden met de milieueisen en -overwegingen bij hun aankopen tijdens het plaatsen van de overheidsopdrachten. 

 

 

 

 

 • De gewestelijke omzendbrief richt zich tot alle gewestelijke overheidsorganisaties van het BHG die de wetten op de overheidsopdrachten moeten naleven. Hij wil de impact van de overheidsaankopen op het milieu verminderen via de inpassing van ecologische criteria in de opdrachten voor leveringen en diensten.
 • De federale omzendbrief wil de inpassing van sociale clausules promoten en de toegang van de kmo’s tot de overheidsopdrachten die door de federale overheden worden geplaatst via een beleid van duurzame overheidsaankopen bevorderen.
 • De gemeentelijke omzendbrief nodigt de lokale overheden uit om de sociale en ecologische bepalingen in hun bestekken te integreren. 

Concreet moet u:

 1. Een verantwoordelijke aanstellen en zend zijn coördinaten naar Leefmilieu Brussels.
 2. Uw behoeften evalueren vanuit een duurzaam perspectief. Analyseer uw reële behoefte aan goederen en diensten om uw aankopen te beperken: bepaal wat u nodig hebt en wat kan worden hergebruikt binnen uw administratie om het gebruik van uw uitrustingen te optimaliseren.
 3. Criteria op het vlak van milieu en duurzame ontwikkeling opnemen in uw bestek. De bijgewerkte lijst van duurzame aankopen geeft een overzicht van deze goederen en diensten.
 4. Het personeel bewustmaken en informeren met het oog op een betere integratie van ecologische criteria in de procedures van overheidsopdrachten.
 5. Uw geleverde inspanningen opvolgen door het hulpmiddel voor de opvolging van uw groene aankopen (.xls) te downloaden.
 6. De door Leefmilieu Brussel geleverde evaluatievragenlijst invullen.
  Aan de hand van deze vregenlijstkunt u de vorderingen op het vlak van duurzame overheidsopdrachten van alle administraties opvolgen. Om de twee jaar wordt een evaluatie uitgevoerd van de geregistreerde vooruitgang. De ingevulde vragenlijst moet om de twee jaar worden opgestuurd (u wordt op de hoogte gesteld van de uiterste datum) naar de contactpersoon (zie hieronder). 
Datum van de update: 27/02/2019