U bent hier

Uw plichten

Bij de aankoop van goederen en diensten en bij de gunning van overheidsopdrachten moet u rekening houden met milieueisen en -overwegingen. Verschillende rondzendbrieven leggen dit op aan alle administraties en gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Concreet moet u:

 

 

 

 

  1. Een verantwoordelijke aanstellen.
  2. Uw behoeften evalueren vanuit een duurzaam perspectief. Analyseer uw reële behoefte aan goederen en diensten om uw aankopen te beperken: bepaal wat u nodig hebt en wat kan worden hergebruikt binnen uw administratie om het gebruik van uw uitrustingen te optimaliseren.
  3. Criteria op het vlak van milieu en duurzame ontwikkeling opnemen in uw bestek. De bijgewerkte lijst van duurzame aankopen geeft een overzicht van deze goederen en diensten.
  4. Het personeel bewustmaken en informeren met het oog op een betere integratie van ecologische criteria in de procedures van overheidsopdrachten.
  5. Uw geleverde inspanningen opvolgen door het hulpmiddel voor de opvolging van uw groene aankopen (.xls) te downloaden.
  6. De door Leefmilieu Brussel geleverde evaluatievragenlijst invullen.

    Aan de hand van deze vregenlijstkunt u de vorderingen op het vlak van duurzame overheidsopdrachten van alle administraties opvolgen. Om de twee jaar wordt een evaluatie uitgevoerd van de geregistreerde vooruitgang. De ingevulde vragenlijst moet om de twee jaar worden opgestuurd (u wordt op de hoogte gesteld van de uiterste datum) naar de contactpersoon (zie hieronder). 
Datum van de update: 19/01/2018