U bent hier

Opleidingen duurzame overheidsaankopen (professionnals) (professionnels)

Hoewel de integratie van milieu-, sociale en/of ethische criteria steeds meer ingang begint te vinden in overheidsopdrachten, is het opstellen en uitvoeren van een duurzaam aankoopbeleid nog geen gemeengoed. 

Hoe en waarom moet een "duurzaam aankoopbeleid" worden gevoerd? Welke indicatoren moeten worden gebruikt? Zijn er instrumenten om de overheden bij dit proces te helpen? Wat zijn de aandachtspunten?

Sinds 2009 organiseert Leefmilieu Brussel opleidingen en workshops om de ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) te helpen om duurzaamheidscriteria in hun overheidsopdrachten te integreren.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de inhoud van deze activiteiten. 

Doelgroep

Deze opleidingen zijn uitsluitend bestemd voor Brusselse organisaties onderworpen aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrachtenoverheden en zijn gratis. Een minimumkennis van de reglementering inzake de overheidsopdrachten is vereist. Voor de praktijksessies vragen we de deelnemers ook om de inleidende theoretische sessie te hebben gevolgd en om minstens één bestek mee te brengen, die voor de oefeningen kan worden gebruikt.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar greenprocurement@leefmilieu.brussels. Hierin vermeldt u de module die u wilt volgen, de datum van het seminarie, uw naam, instelling en functie binnen de instelling.

Gedetailleerde programma's en uitnodigingen tot inschrijving zullen worden verspreid via de Newsletter Duurzame overheidsopdrachten. 

Opleidingen/workshops januari - juni 2022

De presentaties worden in het Frans gegeven, de slides zijn tweetalig.

De thematische modules behandelen specifieke onderwerpen en zijn toegankelijk voor personen die regelmatig deze type producten of diensten aankopen.

 • Donderdag 03/02/2022 van 09.00 tot 12.00 uur:
  Thematische opleiding: Hoe kan recuperatie ingevoerd worden in uw overheidsopdrachten? 

Alle overheidsinstanties krijgen op één of andere dag te maken met goederen die zij moeten wegdoen (versleten, beantwoordt niet meer aan de behoefte, enz.). Waarom dan geen gebruik maken van de beschikbare hulpbronnen (die soms ten onrechte als afval worden beschouwd!) om nieuwe producten te creëren, een gebouw te renoveren/verbouwen of de goederen een nieuw leven te geven? 
Deze workshop neemt je mee in de wereld van de circulaire economie. Er zullen goede voorbeelden van circulaire aankopen en tools voor grondstofterugwinning worden gepresenteerd om u te helpen uw eigen circulaire aankopen te creëren, afval te verminderen en je in de denkwijze van grondstofterugwinning te zetten!

 • Maandag 14/02/2022 van 09.00 tot 16.00 uur:
  Algemene opleiding: Theoretische inleiding duurzame opdrachten

Deze workshop zal een theoretische inleiding geven op de integratie van duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten:

 1. Kort overzicht van de wetgeving inzake duurzame overheidsopdrachten met een focus op de mogelijkheden die de wetgeving biedt om sociale en milieucriteria te integreren in de bestekken.
 2. Uitleg bij de noodzaak een goede behoefteanalyse uit te voeren voor we een bestek opmaken. Hierbij zullen we ook goede praktijken inzake marktbevraging en interne consultatie bespreken.
 3. Selectiecriteria, technische specificaties, gunningscriteria, ... Voor elk van deze luiken overlopen we de mogelijkheden om duurzaamheidscriteria te introduceren. 
 4. De uitvoering van de opdracht en de mogelijkheden om de controle van alle technische specificaties en gunningscriteria zo goed mogelijk uit te voeren.

Tijdens de opleiding bespreken we zowel goede als slechte voorbeelden van overheidsopdrachten en geven we een overzicht van de verschillende tools die ter beschikking staan van aankopers die duurzaamheidscriteria in hun bestekken willen invoegen.

 • Donderdag 17/03/2022 van 09.00 tot 12.00 uur: 
  Thematische opleiding online duurzame overheidsopdrachten: “diverse” productgroepen en hun duurzaamheidscriteria + informatiesessie over de regelgeving inzake overheidsaankopen van wegwerpplastic in het BHG

Tijdens dit webinair zullen tips en aanbevelingen worden gegeven voor de volgende productgroepen: Goodies, planten en bloemen, brandblusapparaten, drankautomaten, koffie-automaten en waterfonteinen, verven en managementlabels (EMAS/ISO14001). Het gaat om korte workshops van 10-20min over elk thema waarbij de belangrijkste duurzaamheidscriteria worden overlopen en wordt gekeken wat de markt kan aanbieden.
Een gedetailleerde timing van de verschillende thema's zal enkele weken op voorhand worden bekendgemaakt. Op deze manier kan u enkel kiezen voor welke productgroepen u het webinair wenst te volgen.

Om 11.00 uur wordt de opleiding gevolgd door een informatiesessie over de regelgeving betreffende de aankopen van wegwerpplastic in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die vanaf 2022 zal veranderen. Deelnemers die dat wensen, zullen kunnen inloggen om 11.00 uur om enkel de informatiesessie te volgen.

 • Donderdag 21/04/2022 van 09.00 tot 12.00 uur: 
  Thematische opleiding online: Beperking van afvalproductie en onvermijdbare afval optimaliseren via duurzame overheidsopdrachten + informatiesessie over de regelgeving inzake overheidsaankopen van wegwerpplastic in het BHG

Een inleiding over het thema zal worden gegeven waarbij wordt overlopen wat er met de verschillende afvalfracties kan gebeuren (hergebruik, recyclage, ...) en waarbij de verschillende termen zoals biologisch afbreekbaar, composteerbaar, ... verduidelijkt zullen worden. Nadien zal worden gekeken op welke manier uw lastenboek zo duurzaam mogelijk gemaakt kan worden. Tenslotte zal er afgesloten worden met getuigenissen van aankopers en de facilitator bedrijfsafval van Leefmilieu Brussel.

Om 11.00 uur wordt de opleiding gevolgd door een informatiesessie over de regelgeving betreffende de aankopen van wegwerpplastic in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die vanaf 2022 zal veranderen. Deelnemers die dat wensen, zullen kunnen inloggen om 11.00 uur om enkel de informatiesessie te volgen.

 • Dinsdag 24/05/2022 van 09.00 tot 12.00 uur:
  thematische opleiding duurzame overheidsopdrachten: invoering en verificatie van duurzaamheidscriteria in de aanbestedingsdocumenten

In deze workshop gaan we dieper in op de correcte formulering van criteria. Hierbij zullen een reeks van slechte voorbeelden getoond worden om duidelijk te maken dat een correcte formulering van de criteria een zeer grote invloed heeft op het uiteindelijke resultaat van uw overheidsopdracht. 
Nadien zal aan de hand van concrete tips en voorbeelden hoe u goede resultaten kan bekomen. Ecolabels komen ook aan bod aangezien ze een nuttige manier zijn om uw criteria correct te formuleren. 
De workshop zal worden afgesloten met een reeks van praktische oefeningen.

 • Dinsdag 14/06/2022 van 14.30 tot 16.30 uur:
  Leveranciersbeurs: overheidsaankopen van werkkledij en promotioneel textiel 

Deze workshop zal beginnen met een theoretische uiteenzetting over de mogelijkheden om duurzaam textiel, werkkledij en promotioneel textiel (t-shirts, polo's, ...) aan te kopen. Hierbij zullen naast ecologische ook sociale criteria aan bod komen. Nadien zullen diverse leveranciers een korte presentatie geven over hun aanbiedingen. De workshop zal afgesloten worden met een netwerkmoment waarbij aankopers de tijd hebben om vragen te stellen aan de diverse leveranciers die hun werking en producten zullen voorstellen.

Verplichte inschrijvingen

De opleidingen zijn gratis, maar voor een vlot onthaal vragen wij u op voorhand in te schrijven.

Inschrijving: greenprocurement@leefmilieu.brussels

Om voedselverspilling te voorkomen en iedereen de kans te geven deel te nemen, gelieve ons minstens een week op voorhand te verwittigen indien u de module waarvoor u zich heeft ingeschreven niet kan bijwonen.

Datum van de update: 27/01/2022