U bent hier

Opleidingen duurzame overheidsaankopen (professionnals) (professionnels)

Hoewel de integratie van milieu-, sociale en/of ethische criteria steeds meer ingang begint te vinden in overheidsopdrachten, is het opstellen en uitvoeren van een duurzaam aankoopbeleid nog geen gemeengoed. 

Hoe en waarom moet een "duurzaam aankoopbeleid" worden gevoerd? Welke indicatoren moeten worden gebruikt? Zijn er instrumenten om de overheden bij dit proces te helpen? Wat zijn de aandachtspunten?

Sinds 2009 organiseert Leefmilieu Brussel opleidingen en workshops om de ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) te helpen om duurzaamheidscriteria in hun overheidsopdrachten te integreren.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de inhoud van deze activiteiten. 

Doelgroep

Deze opleidingen zijn uitsluitend bestemd voor Brusselse organisaties onderworpen aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrachtenoverheden en zijn gratis. Een minimumkennis van de reglementering inzake de overheidsopdrachten is vereist. Voor de praktijksessies vragen we de deelnemers ook om de inleidende theoretische sessie te hebben gevolgd en om minstens één bestek mee te brengen, die voor de oefeningen kan worden gebruikt.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar greenprocurement@leefmilieu.brussels. Hierin vermeldt u de module die u wilt volgen, de datum van het seminarie, uw naam, instelling en functie binnen de instelling.

Gedetailleerde programma's en uitnodigingen tot inschrijving zullen worden verspreid via de Newsletter Duurzame overheidsopdrachten. 

Opleidingen/workshops september-december 2021

De presentaties worden in het Frans gegeven, de slides zijn tweetalig.

De thematische modules behandelen specifieke onderwerpen en zijn toegankelijk voor personen die regelmatig deze type producten of diensten aankopen.

 • Dinsdag 21/09/2021 van 9.00 tot 16.00 uur: Algemene opleiding « theoretische inleiding duurzame opdrachten »

Deze workshop zal een theoretische inleiding geven op de integratie van duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten:

 1. Inleiding tot duurzame ontwikkeling:
   Kort overzicht van de wetgeving inzake overheidsopdrachten (met een focus op de mogelijkheden die de wetgeving biedt om sociale en milieucriteria te integreren in de bestekken).
 2. Uitleg bij de noodzaak een goede behoefteanalyse uit te voeren voor we een bestek opmaken. Hierbij zullen we ook goede praktijken inzake marktbevraging en interne consultatie bespreken.
 3. Selectiecriteria, technische specificaties, gunningscriteria, ... 
  Voor elk van deze luiken overlopen we de mogelijkheden om duurzaamheidscriteria te introduceren. 
 4. De uitvoering van de opdracht en de mogelijkheden om de controle van alle technische specificaties en gunningscriteria zo goed mogelijk uit te voeren.

Tijdens de opleiding bespreken we zowel goede als slechte voorbeelden van overheidsopdrachten en geven we een overzicht van de verschillende tools die ter beschikking staan van aankopers die duurzaamheidscriteria in hun bestekken willen invoegen.

 • Dinsdag 28/09/2021 van 9.30 tot 12.30 uur: Thematische opleiding rond overheidsaankopen voor diensten/schoonmaak- en verzorgingsproducten 

De workshop zal betrekking hebben op schoonmaakprodukten en verbruiksgoederen (handzepen, ontsmettingsmiddelen, toiletpapier, luiers, enz.) De verschillende ecologische producten die op de markt beschikbaar zijn, zullen worden bekeken en de clausules die in uw bestek kunnen worden opgenomen, zullen geanalyseerd worden. Voor administraties die verder wensen te gaan, zullen de beschikbare ecologische gunningscriteria in detail worden bestudeerd.

 • Vrijdag 22/10/2021 van 9.30 tot 12.30 uur: Thematische opleiding rond duurzame voeding: aankoop van ingrediënten

In deze workshop komen alle aspecten van de aankoop van voedingsingrediënten aan bod: de verdeling in percelen, de keuze van de juiste procedures, de te gebruiken labels, ..., om te komen tot biologische, lokale en seizoensgebonden ingrediënten. Men zal ook de moeilijkheden analyseren die zich kunnen voordoen, maar ook de oplossingen die kunnen worden gevonden.

 • Dinsdag 09/11/2021 van 9.30 tot 12.30 uur: Uitgesteld

De circulaire economie is de laatste jaren alomtegenwoordig, we hebben steeds meer mogelijkheden om ons afval te hergebruiken en er nieuwe producten van te maken. Deze workshop neemt je mee in de wereld en de logica van de circulaire economie. Er zullen goede voorbeelden van circulaire opdrachten worden gepresenteerd, om u te helpen uw eigen circulaire aankoop te creëren en afval te verminderen.

 • Dinsdag 23/11/2021 de 9.30 à 12.30 uur: Uitgesteld

Gezien het succes van de vorige leveranciersbeurzen, bieden wij u opnieuw een ochtend van ontmoetingen en uitwisselingen met verschillende duurzame leveranciers in een nog te bepalen categorie producten, die hun producten en diensten zullen kunnen voorstellen. Deze bijeenkomst zal worden ingeleid met een presentatie waarin in detail zal worden uitgelegd hoe een goed marktonderzoek moet worden uitgevoerd.

Verplichte inschrijvingen

De opleidingen zijn gratis, maar voor een vlot onthaal vragen wij u op voorhand in te schrijven.

Inschrijving: greenprocurement@leefmilieu.brussels

Om voedselverspilling te voorkomen en iedereen de kans te geven deel te nemen, gelieve ons minstens een week op voorhand te verwittigen indien u de module waarvoor u zich heeft ingeschreven niet kan bijwonen.

Datum van de update: 25/10/2021