U bent hier

Opleidingen duurzame overheidsaankopen (professionnels)

Sinds 2009 organiseert Leefmilieu Brussel opleidingen en workshops om de ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) te helpen om duurzaamheidscriteria in hun overheidsopdrachten te integreren.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de inhoud van deze activiteiten. 

Doelgroep

Ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) die regelmatig overheidsopdrachten uitschrijven. Een minimumkennis van de reglementering op de overheidsopdrachten is vereist. We vragen de deelnemers om minstens een bijzonder bestek mee te nemen waarmee de oefeningen kunnen gemaakt worden.

Inschrijven

U kunt inschrijven door een e-mail te sturen naar greenprocurement@leefmilieu.brussels. Hierin vermeldt u de module die u wilt volgen, de datum van het seminarie, uw naam, instelling en functie binnen de instelling.

Opleidings/workshops januari-juni 2020

De presentaties worden in het Frans gegeven, de slides zijn tweetalig.

De thematische modules behandelen specifieke onderwerpen en zijn toegankelijk voor personen die regelmatig deze types van producten of diensten aankopen.

 • 04/02/2020: Algemene opleiding (9u00 – 16u00): theoretische inleiding duurzame overheidsopdrachten (nederlands talig)

Deze workshop zal een theoretische inleiding geven op de integratie van duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten:

 1. inleiding tot duurzame ontwikkeling:
  Kort overzicht worden gegeven van de wetgeving inzake overheidsopdrachten (met de focus op de mogelijkheden die de wetgeving biedt om sociale en milieucriteria te integreren in de lastenboeken).
 2. uitleg worden gegeven bij de noodzaak een goede behoeftenanalyse uit te voeren alvorens aan te vangen met het schrijven van het lastenboek. Hierbij zullen eveneens goede praktijken inzake marktbevraging en interne consultatie worden besproken.
 3. selectiecriteria, technische specificaties, gunningscriteria, ... :
  Voor elk van deze luiken zullen de mogelijkheden om duurzaamheidscriteria te introduceren worden overlopen.
 4. de uitvoering van de opdracht en de mogelijkheden de controle van alle technische specificaties en gunningscriteria zo goed mogelijk uit te voeren.

Tijdens de opleiding zullen zowel goede als slechte voorbeelden van overheidsopdrachten worden besproken en zal een overzicht worden gegeven van de verschillende tools die ter beschikking staan van aankopers die duurzaamheidscriteria in hun bestekken willen invoegen.

Programma (.pdf)

Leefmilieu Brussel – Zaal Sylva (1e verdieping).
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

 • 17/02/2020 Workshop 1 (9u30 – 12u30): praktische inleiding duurzame overheidsopdrachten

Deze workshop biedt u de mogelijkheid samen met andere aankopers en twee experts duurzame overheidsopdrachten uw lastenboeken te bespreken en te verbeteren. De workshop zal bestaan uit twee luiken:

Eerste luik: zullen verschillende lastenboeken worden besproken en zal worden gezocht naar praktische oplossingen om meer milieu en sociale criteria in de lastenboeken in te brengen. De experts zullen het lastenboek in het kort voorstellen waarna zal worden uitgelegd op welke punten verbeteringen mogelijk zijn en/of waar meer aandacht kan worden besteed aan duurzaamheid. Stap voor stap zullen de experts hun strategie voor het verduurzamen van een lastenboek uitleggen. Hierbij leert u aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden hoe een expert een lastenboek analyseert en milieu en sociale criteria inbrengt. Zo kan u nadien dezelfde strategie gebruiken voor uw bestekken.

Wil u graag dat uw lastenboek (anoniem) wordt besproken tijdens de workshop? Stuur het dan door naar greenprocurement greenprocurement@leefmilieu.brussels vóór 12 februari. Wij anonimiseren het lastenboek en bespreken samen met de andere deelnemers de technische specificaties, gunningscriteria, ... en zoeken samen naar mogelijkheden om meer duurzaamheid in de lastenboeken te brengen.

Tweede luik: Werken in groepen om te bepalen welke duurzaamheidscriteria per producttype kunnen worden ingevoerd.
De thema's van de werkgroepen zullen tijdens de workshop door de deelnemers worden gekozen.
Voorbeelden van thema's: aankoop van computerapparatuur, cateringdiensten, autoverhuur, enz.

Leefmilieu Brussel – Zaal Amanita-Barbula (3e verdieping).
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

 • 23/03/2020 Workshop 2 (9u30 – 12u30): milieucriteria in overheidsopdrachten voor goodies

De Engelse term « goodie » verwijst naar een klein reclamegeschenk. Goodies worden vaak uitgedeeld tijdens (interne of externe) evenementen in het raam van marketingacties. Ze zijn per definitie gratis en kunnen zeer uiteenlopende vormen aannemen. Maar ze hebben allemaal een grote impact op het leefmilieu. Te meer daar de levensduur van een goodie vrij beperkt is.

Het is echter mogelijk hun impact op het leefmilieu te beperken door vóór de aankoop goed na te denken, maar ook door bij de opstelling van de bestekken rekening te houden met bepaalde criteria. Daarover willen we het hier hebben

Programma (.pdf)

Leefmilieu Brussel – Zaal Sylva (1e verdieping).
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

 • 21/04/20 Workshop 3 (9u30 – 12u30): milieucriteria in overheidsopdrachten voor catering

De uitstoot van broeikasgassen, de consumptie van drinkwater, de gevaren voor de biodiversiteit, de afvalproductie ... de milieu-impact van onze voeding is kolossaal. De overheid kan als consument actie ondernemen om de druk te verlagen en het goede voorbeeld te geven.

Een bestek opstellen is echter geen kwestie van improviseren en er zijn een aantal valkuilen die moeten worden vermeden. We stellen u voor verschillende types van bestekken voor voeding te bekijken en geven u daarbij concrete pistes om er een duurzaam karakter aan te geven.

Programma (.pdf)

Leefmilieu Brussel – Zaal Sylva (1e verdieping).
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

 • 11/05/2020 : Workshop 4 (9h30-12h30) : milieucriteria in overheidsopdrachten van werken

Binnenkort volgt een gedetailleerd programma.

Leefmilieu Brussel – Zaal Sylva (1e verdieping).
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

Verplichte inschrijvingen

De opleidingen zijn gratis, maar voor een vlot onthaal vragen wij u op voorhand in te schrijven.

Inschrijving :greenprocurement@environnement.brussels

Gelieve ons minstens een week op voorhand te verwittigen indien u de module waarvoor u zich heeft ingeschreven niet kan bijwonen

Datum van de update: 18/12/2019