U bent hier

Opleidingen duurzame overheidsaankopen

Sinds 2009 organiseert Leefmilieu Brussel opleidingen en workshops om de ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) te helpen om duurzaamheidscriteria in hun overheidsopdrachten te integreren.

In september 2018 zal een nieuwe opleidingscyclus van start gaan.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de inhoud van deze activiteiten. 

Doelgroep

Ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) die regelmatig overheidsopdrachten uitschrijven. Een minimumkennis van de reglementering op de overheidsopdrachten is vereist. We vragen de deelnemers om minstens een bijzonder bestek mee te nemen waarmee de oefeningen kunnen gemaakt worden.

Inschrijven

U kunt inschrijven door een e-mail te sturen naar greenprocurement@leefmilieu.brussels. Hierin vermeldt u de module die u wilt volgen, de datum van het seminarie, uw naam, instelling en functie binnen de instelling.

Opleidingscyclus/workshops 2019

De presentaties worden in het Frans gegeven, de slides zijn tweetalig.

De thematische modules behandelen specifieke onderwerpen en zijn toegankelijk voor personen die regelmatig deze types van producten of diensten aankopen.

  • Maandag 29 april 2019 (9u00 tot 12u30) : de keuze van informaticamateriaal met een kleinere impact (VOLGEBOEKT)

In haar handboek “Groen kopen!” benadrukt de Europese Commissie dat als alle overheden in de Europese Unie zich zouden uitrusten met computers met een laag energieverbruik dat zou leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot met 830.000 ton. Er kan ook rekening worden gehouden met andere criteria om de impact van het aangekochte informaticamateriaal te beperken.  En dan wordt nog geen rekening gehouden met een beter gebruik van de informaticamiddelen en een zuiniger gebruik van de verbruiksgoederen voor die middelen. Er zijn dus heel wat mogelijkheden voor een verbetering van de milieuprestaties !

Tijdens deze opleiding zullen we ingaan op de voornaamste gezondheids- en milieu-uitdagingen bij de aankoop van informaticamateriaal, de aankoopcriteria en de labels waarmee in een overheidsopdracht voor informaticamateriaal rekening kan worden gehouden. Het zal ook de gelegenheid zijn om het woord te geven aan een onderneming uit de sociale economie die tweedehands informaticamateriaal aanbiedt en aan het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest dat haar aankoopcentrale zal voorstellen. De voormiddag zal worden afgesloten met een presentatie over de inpassing van milieuclausules in een bestek en over enkele nuttige tools voor de aankopers.

Adress: Leefmilieu Brussel, Havenlaan 88C/3000 1000 Brussels - zaal Terra-Aqua

Programma:

9u15-9u30 : Onthaal

9u30-9u50 : De gezondheids- en milieuaspecten van IT-materiaal – Renaud Debruyn - écoconso

9u50-10u20 : Welke aankoopcriteria en labels bestaan er ?  Renaud Debruyn  - écoconso

10u20-10u50 : En als we nu eens aan “tweedehands” dachten ? Getuigenis van een onderneming uit de sociale economie, CF2D, die gehervaloriseerd informaticamateriaal en informaticadepannage aanbiedt.

10u50 – 11u00 : Pauze

11u-11u50 : Presentatie van de aankoopcentrale van het CIBG die software, informaticamateriaal en benodigdheden aanbiedt die aan milieucriteria beantwoorden. Geert Royberghs – CIBG

11u50-12u20 :  Inpassing van milieuclausules in een bestek en presentatie van enkele tools voor de aankopers. Catherine Maréchal - écoconso

12u30 : Einde

  • Dinsdag 14 mei 2019 : bezoek aan inspirerende projecten voor overheidsopdrachten!

Compleet programma om te komen.

De opleidingen zijn gratis, maar voor een vlot onthaal vragen wij u op voorhand in te schrijven.

Inschrijving :greenprocurement@environnement.brussels

Gelieve ons minstens een week op voorhand te verwittigen indien u de module waarvoor u zich heeft ingeschreven niet kan bijwonen.

 

Datum van de update: 05/04/2019