U bent hier

Opleidingen duurzame overheidsaankopen

Sinds 2009 organiseert Leefmilieu Brussel opleidingen en workshops om de ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) te helpen om duurzaamheidscriteria in hun overheidsopdrachten te integreren.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de inhoud van deze activiteiten. 

Doelgroep

Ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) die regelmatig overheidsopdrachten uitschrijven. Een minimumkennis van de reglementering op de overheidsopdrachten is vereist. We vragen de deelnemers om minstens een bijzonder bestek mee te nemen waarmee de oefeningen kunnen gemaakt worden.

Inschrijven

U kunt inschrijven door een e-mail te sturen naar greenprocurement@leefmilieu.brussels. Hierin vermeldt u de module die u wilt volgen, de datum van het seminarie, uw naam, instelling en functie binnen de instelling.

Opleidings/workshops januari-juni 2020

De presentaties worden in het Frans gegeven, de slides zijn tweetalig.

De thematische modules behandelen specifieke onderwerpen en zijn toegankelijk voor personen die regelmatig deze types van producten of diensten aankopen.

 • 18/11/2019 Workshop 3 (9u30 – 12u30): schoonmaak- en verzorgingsproducten

Alle administraties kopen schoonmaakproducten en/of diensten en verzorgingsproducten aan maar we staan niet altijd stil bij de impact van deze producten op het leefmilieu en onze gezondheid. Tijdens deze workshop zal u van drie bedrijven van ecologische schoonmaak en verzorgingsproducten te horen krijgen hoe u het gebruik van deze producten kan optimaliseren en de impact op het leefmilieu reduceren.Hierbij zal specifiek aandacht worden besteed aan schoonmaakmiddelen op basis van enzymen.

Daarnaast zal u uitleg krijgen over de mogelijkheden duurzaamheidscriteria in de technische en gunningscriteria van uw lastenboek in te brengen. Hierbij zullen ondermeer de recente aanpassingen van het EU Ecolabel in detail besproken worden en zullen de volgende productgroepen in detail worden besproken: schoonmaakmiddelen, producten voor vaatwasser, wasmiddelen, toiletpapier, handzepen, verzorgingsproducten... Tenslotte zal een administratie komen getuigen over haar ervaring met ecologische schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten.

Meer informatie over de aanwezige bedrijven en getuigenissen van de administraties volgt snel.

Leefmilieu Brussel – Zaal Sylva (eerste verdieping).
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

 • 04/02/2020: Algemene opleiding (9u00 – 16u00): theoretische inleiding duurzame overheidsopdrachten (nederlands talig)

Deze workshop zal een theoretische inleiding geven op de integratie van duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten:

 1. inleiding tot duurzame ontwikkeling:
  Kort overzicht worden gegeven van de wetgeving inzake overheidsopdrachten (met de focus op de mogelijkheden die de wetgeving biedt om sociale en milieucriteria te integreren in de lastenboeken).
 2. uitleg worden gegeven bij de noodzaak een goede behoeftenanalyse uit te voeren alvorens aan te vangen met het schrijven van het lastenboek. Hierbij zullen eveneens goede praktijken inzake marktbevraging en interne consultatie worden besproken.
 3. selectiecriteria, technische specificaties, gunningscriteria, ... :
  Voor elk van deze luiken zullen de mogelijkheden om duurzaamheidscriteria te introduceren worden overlopen.
 4. de uitvoering van de opdracht en de mogelijkheden de controle van alle technische specificaties en gunningscriteria zo goed mogelijk uit te voeren.

Tijdens de opleiding zullen zowel goede als slechte voorbeelden van overheidsopdrachten worden besproken en zal een overzicht worden gegeven van de verschillende tools die ter beschikking staan van aankopers die duurzaamheidscriteria in hun bestekken willen invoegen.

Programma (.pdf)

Leefmilieu Brussel – Zaal Sylva (1e verdieping).
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

 • 17/02/2020 Workshop 1 (9u30 – 12u30): praktische inleiding duurzame overheidsopdrachten

Deze workshop biedt u de mogelijkheid samen met andere aankopers en twee experts duurzame overheidsopdrachten uw lastenboeken te bespreken en te verbeteren. De workshop zal bestaan uit twee luiken:

Eerste luik: zullen verschillende lastenboeken worden besproken en zal worden gezocht naar praktische oplossingen om meer milieu en sociale criteria in de lastenboeken in te brengen. De experts zullen het lastenboek in het kort voorstellen waarna zal worden uitgelegd op welke punten verbeteringen mogelijk zijn en/of waar meer aandacht kan worden besteed aan duurzaamheid. Stap voor stap zullen de experts hun strategie voor het verduurzamen van een lastenboek uitleggen. Hierbij leert u aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden hoe een expert een lastenboek analyseert en milieu en sociale criteria inbrengt. Zo kan u nadien dezelfde strategie gebruiken voor uw bestekken.

Wil u graag dat uw lastenboek (anoniem) wordt besproken tijdens de workshop? Stuur het dan door naar greenprocurement greenprocurement@leefmilieu.brussels vóór 12 februari. Wij anonimiseren het lastenboek en bespreken samen met de andere deelnemers de technische specificaties, gunningscriteria, ... en zoeken samen naar mogelijkheden om meer duurzaamheid in de lastenboeken te brengen.

Tweede luik: Werken in groepen om te bepalen welke duurzaamheidscriteria per producttype kunnen worden ingevoerd.
De thema's van de werkgroepen zullen tijdens de workshop door de deelnemers worden gekozen.
Voorbeelden van thema's: aankoop van computerapparatuur, cateringdiensten, autoverhuur, enz.

Leefmilieu Brussel – Zaal Amanita-Barbula (3e verdieping).
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

 • 23/03/2020 Workshop 2 (9u30 – 12u30): milieucriteria in overheidsopdrachten voor goodies

Programma (.pdf)

Leefmilieu Brussel – Zaal Sylva (1e verdieping).
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

 • 21/04/20 Workshop 3 (9u30 – 12u30): milieucriteria in overheidsopdrachten voor catering

Programma (.pdf)

Leefmilieu Brussel – Zaal Sylva (1e verdieping).
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

Verplichte inschrijvingen

De opleidingen zijn gratis, maar voor een vlot onthaal vragen wij u op voorhand in te schrijven.

Inschrijving :greenprocurement@environnement.brussels

Gelieve ons minstens een week op voorhand te verwittigen indien u de module waarvoor u zich heeft ingeschreven niet kan bijwonen

Datum van de update: 18/10/2019