U bent hier

Opleidingen duurzame overheidsaankopen (professionnels)

Sinds 2009 organiseert Leefmilieu Brussel opleidingen en workshops om de ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) te helpen om duurzaamheidscriteria in hun overheidsopdrachten te integreren.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de inhoud van deze activiteiten. 

Doelgroep

Deze opleidingen zijn uitsluitend bestemd voor Brusselse organisaties onderworpen aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrachtenoverheden en is gratis. Een minimumkennis van de reglementering op de overheidsopdrachten is vereist. Voor de praktijksessies vragen we de deelnemers ook om de inleidende theoretische sessie te hebben gevolgd en om minstens één speciale specificatie mee te brengen, die voor de oefeningen kan worden gebruikt.

Inschrijven

U kunt inschrijven door een e-mail te sturen naar greenprocurement@leefmilieu.brussels. Hierin vermeldt u de module die u wilt volgen, de datum van het seminarie, uw naam, instelling en functie binnen de instelling.

Opleidingen/workshops september-december 2020

De presentaties worden in het Frans gegeven, de slides zijn tweetalig.

De thematische modules behandelen specifieke onderwerpen en zijn toegankelijk voor personen die regelmatig deze types van producten of diensten aankopen.

 • 22/09/20: Algemene opleiding (9u00 – 16u00): theoretische inleiding duurzame overheidsopdrachten

Deze workshop zal een theoretische inleiding geven op de integratie van duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten:

 1. inleiding tot duurzame ontwikkeling:
  Kort overzicht worden gegeven van de wetgeving inzake overheidsopdrachten (met de focus op de mogelijkheden die de wetgeving biedt om sociale en milieucriteria te integreren in de lastenboeken).
 2. uitleg worden gegeven bij de noodzaak een goede behoeftenanalyse uit te voeren alvorens aan te vangen met het schrijven van het lastenboek. Hierbij zullen eveneens goede praktijken inzake marktbevraging en interne consultatie worden besproken.
 3. selectiecriteria, technische specificaties, gunningscriteria, ... :
  Voor elk van deze luiken zullen de mogelijkheden om duurzaamheidscriteria te introduceren worden overlopen. 
 4. de uitvoering van de opdracht en de mogelijkheden de controle van alle technische specificaties en gunningscriteria zo goed mogelijk uit te voeren.

Tijdens de opleiding zullen zowel goede als slechte voorbeelden van overheidsopdrachten worden besproken en zal een overzicht worden gegeven van de verschillende tools die ter beschikking staan van aankopers die duurzaamheidscriteria in hun bestekken willen invoegen.

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

 • 12/10/2020 Workshop (9u30 – 12u30): milieucriteria in overheidsopdrachten voor goodies

De Engelse term « goodie » verwijst naar een klein reclamegeschenk. Goodies worden vaak uitgedeeld tijdens (interne of externe) evenementen in het raam van marketingacties. Ze zijn per definitie gratis en kunnen zeer uiteenlopende vormen aannemen. Maar ze hebben allemaal een grote impact op het leefmilieu. Te meer daar de levensduur van een goodie vrij beperkt is.

Het is echter mogelijk hun impact op het leefmilieu te beperken door vóór de aankoop goed na te denken, maar ook door bij de opstelling van de bestekken rekening te houden met bepaalde criteria. Daarover willen we het hier hebben

Programma (.pdf)

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

 • 10/11/2020 Workshop (9u30-12u30) : milieucriteria in overheidsopdrachten van werken

Programma (.pdf)

Visioconferentie

 • 24/11/2020 Workshop (9u30-12u30) : de controle van de clausules in de overheidsopdrachten en de onmisbare tools voor aankopers bij de inpassing van de criteria

Deze workshop gaat dieper in op het belang van de controle van duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten. Daardoor kunt u immers greenwashing vermijden en kan de controle van de offertes op een snelle en efficiënte manier verlopen. U krijgt ook de volledige garantie dat de producten en diensten die geleverd worden, echt overeenkomen met wat u hebt omschreven in uw lastenboek.

Programma (.pdf)

Visioconferentie

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

Verplichte inschrijvingen

De opleidingen zijn gratis, maar voor een vlot onthaal vragen wij u op voorhand in te schrijven.

Inschrijving: greenprocurement@leefmilieu.brussels

Om voedselverspilling te voorkomen en iedereen de kans te geven deel te nemen, gelieve ons minstens een week op voorhand te verwittigen indien u de module waarvoor u zich heeft ingeschreven niet kan bijwonen.

Datum van de update: 17/11/2020