U bent hier

Opleidingen duurzame overheidsaankopen

Sinds 2009 organiseert Leefmilieu Brussel opleidingen en workshops om de ambtenaren van de Brusselse administraties te helpen om duurzaamheidscriteria in hun overheidsopdrachten te integreren.

Tussen september en december 2017 wordt er een algemene opleiding en 4 workshops georganiseerd.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de inhoud van deze activiteiten. 

Doelgroep :

Ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) die regelmatig overheidsopdrachten uitschrijven. Een minimumkennis van de reglementering op de overheidsopdrachten is vereist. We vragen de deelnemers om minstens een bijzonder bestek mee te nemen waarmee de oefeningen kunnen gemaakt worden.

Inschrijven:

U kunt inschrijven door een e-mail te sturen naar Marie-Claude Geleyn.

Hierin vermeldt u de module die u wilt volgen, de datum van het seminarie, uw naam, instelling en functie binnen de instelling.

1) Algemene opleiding : de invoeging van duurzaamheidsclausules in overheidsopdrachten

Maandag 11 september 2017, 9u - 16u30

Leefmilieu Brussel, SYLVA-zaal,

Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel.

Deze opleiding snijdt het thema aan van duurzame ontwikkeling bij overheidsopdrachten.

De voormiddag wordt besteed aan het juridisch kader van de invoeging van duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten,  de aanpak om een duurzaam aankoopbeleid te voeren, maar ook aan de voorstelling van enkele beschikbare hulpbronnen, tips & tricks, enz. Ook worden de belangrijkste wijzigingen van de Wet op de Overheidsopdrachten in verband met de invoeging van milieucriteria toegelicht.

In de namiddag wordt de theorie in de praktijk omgezet en mogen de deelnemers aan hun eigen bestekken werken. De deelnemers worden gevraagd om voor deze module ten minste een bestek mee te brengen.

De voormiddag zal in het Frans worden gegeven. In de namiddag zullen de deelnemers voor de oefeningen, de hulpmiddelen en het delen van ervaringen in een Nederlandstalige en Franstalige groep worden ingedeeld.

2) Workshops 

De thematische modules behandelen specifieke onderwerpen en zijn toegankelijk voor personen die regelmatig deze types van producten of diensten aankopen.

De presentaties worden in het Frans gegeven, de slides zijn tweetalig.

"Duurzame voeding"

Dinsdag 19 september 2017, 9u - 12u30

Leefmilieu Brussel, SYLVA-zaal,

Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel.

 • Integratie van milieucriteria in de bestekken. Presentatie van "typedocumenten" :
  • Kantines
  • Levering van ingrediënten voor keukens
  • Catering voor vergaderingen (levering van sandwiches)
  • Drankenautomaten
 • Presentatie van het label " Good Food – Kantine "
 • Getuigenis van een "Good Food – kantine"

"Keuze van de aanplantingen bij de inrichting van de groene ruimten"

Dinsdag 3 oktober 2017, 9u – 12u30

Leefmilieu Brussel, AQUA-zaal,

Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel.

 • Presentatie van de mogelijkheden van aanplantingen en inrichtingen van groene ruimtes die gebruik maken van inheemse, sterke, gunstige plantensoorten die gunstig zijn voor de biodiversiteit en /of die bijdragen tot de voedselproductie, aangepast aan een beleid zonder pesticides.
 • Integratie van milieucriteria in de bestekken. Voorbeelden van technische clausules en van nuttige werktuigen inzake aanplantingen en onderhoud van groene ruimtes.
 • Deelname van deskundigen en getuigenissen van goede praktijken.

3) Uitwisseling van goede praktijken

Donderdag 19 oktober 2017, 13u - 16u30

Leefmilieu Brussel, SALAMANDRA/LIBELLULA -zaal (2de verdieping)

Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel.

 • Presentatie van Europese goede praktijken door een vertegenwoordiger van ICLEI
 • Presentatie van goede praktijken inzake voorbeeldige overheidsopdrachten over 5 verschillende thema’s (nog te bepalen), door de administratieve aankopers
 • Uitwisseling en vragenronde met de gastsprekers

4) Uitwisselingsworkshop: Catering, integratie van sociale clausules en aankoop van goederen voor hergebruik

Dinsdag 27 februari 2018, 9u30 - 12u30

Leefmilieu Brussel, AMANITA/BARBULA -zaal (3de verdieping)

Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel.

 • Presentatie van de 5 lastenboeken type Good Food: bereiding en levering van maaltijden voor scholen, catering evenementen, aankoop van benodigdheden, verdelers van snacks en dranken, en controle van duurzame criteria.
 • De presentaties zullen gevolgd worden door een getuigenis van TCO Services, die hun aanbod in duurzame voeding zullen voorstellen.
 • Het SAWB, federatie voor sociale economie, stelt verschillende diensten voor die via sociale economie kunnen verkregen worden en de clausules om toe te voegen aan de lastenboeken.
 • Le Clic Recup geeft meer uitleg over hun systeem van giften en/of aankoop van 2de handsmateriaal.

Kunt u toch niet deelnemen aan de module waarvoor u zich hebt ingeschreven? Gelieve ons dat dan minstens één week vooraf te laten weten. 

Departement Duurzame consumptie en eco-gedrag - Email

 

Datum van de update: 07/02/2018