U bent hier

Opleidingen duurzame overheidsaankopen

Sinds 2009 organiseert Leefmilieu Brussel opleidingen en workshops om de ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) te helpen om duurzaamheidscriteria in hun overheidsopdrachten te integreren.

In september 2018 zal een nieuwe opleidingscyclus van start gaan.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de inhoud van deze activiteiten. 

Doelgroep

Ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) die regelmatig overheidsopdrachten uitschrijven. Een minimumkennis van de reglementering op de overheidsopdrachten is vereist. We vragen de deelnemers om minstens een bijzonder bestek mee te nemen waarmee de oefeningen kunnen gemaakt worden.

Inschrijven

U kunt inschrijven door een e-mail te sturen naar greenprocurement@leefmilieu.brussels. Hierin vermeldt u de module die u wilt volgen, de datum van het seminarie, uw naam, instelling en functie binnen de instelling.

Opleidingscyclus/workshops 2019

De presentaties worden in het Frans gegeven, de slides zijn tweetalig.

De thematische modules behandelen specifieke onderwerpen en zijn toegankelijk voor personen die regelmatig deze types van producten of diensten aankopen.

  • Dinsdag 19 februari 2019 (9u00 tot 16u00): algemene opleiding over de inpassing van milieucriteria in overheidsopdrachten. (Volgeboekt)

Een interactieve dag die nuttig is voor uw dagelijkse praktijk.

In de voormiddag belichten we het juridisch kader van de overheidsopdrachten en de mogelijkheden om er milieuvereisten aan te koppelen, de manieren om een duurzame aankoop tot een goed einde te brengen, de labels en de garanties, ... Er zullen ook hulpbronnen en tools worden voorgesteld die u zullen begeleiden bij deze “groene aankopen”.

De praktische oefening in de namiddag zal gebeuren op basis van uw bestekken.

Programma

9h00: Voorstelling van de deelnemers

9h15: Inleiding op de duurzame ontwikkeling

9h30: De duurzame overheidsopdracht - definitie en belang

9h45: Wettelijk kader

10h: Strategie

10h15: Behoefteanalyse

10h45: Pauze

11h00: Opstelling van het bijzonder bestek

12h00: Controle van de bepalingen

12h15: Beschikbare tools voor de overheidsaankopers

12h30: Lunch

13h30: Praktische oefening op basis van de bestekken die door de deelnemers werden meegebracht.

15h30: Conclusies en evaluatie

16h00: Slot

Adres : Leefmilieu Brussel, Havenlaan 88C/3000 Brussel - Zaal Sylva

  • Dinsdag 26 februari 2019 (9u00 tot 16u00): verstandige keuzes voor het imago van de administratie: cadeaus, planten, goodies, banner. (Volgeboekt)

Deze workshop zal worden opgedeeld in 3 verschillende delen. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor één of meerdere delen van de workshop. Men is niet verplicht de volledige workshop te volgen.

Het eerste luik (9u30-10u15) zal gaan over de mogelijkheid duurzaamheidscriteria te introduceren bij de aankoop van planten (binnen en buiten) en bloemen. Hiervoor zal een getuigenis worden gebruikt van Skyfarms. Ze hebben ervaring met het installeren van moestuinen bij publieke administratie. Naast deze inspirerende getuigenis zal Rob Renaerts enkele goede praktijken voor de aankoop van planten en bloemen overlopen en enkele praktische clausules voor opnamen in jullie lastenboeken presenteren.

Het tweede luik (10u15-11u10) zal zich focussen op de aankoop van geschenken en goodies. Deze praktijk biedt mogelijkheden het duurzame aankoopbeleid van jullie administratie in de verf te zetten. Na een uitleg over de impact van deze productcategorie zal een administratie komen getuigen over hun ervaring met de introductie van duurzaamheidscriteria in hun lastenboek voor de aankoop van geschenken. Tenslotte zal Rob Renaerts een overzicht geven van de mogelijke clausules die in een lastenboeken kunnen worden opgenomen.

Het laatste luik (11u10-12u) van de workshop zal focussen op het gebruik van banners. Hiervoor zal allereerst worden gekeken naar de noodzaak van het gebruik van banners en de mogelijkheden banners meerdere malen te gebruiken voor diverse evenementen. Tenslotte zal er een getuigenis zijn van Handymade, een samenwerking tussen de stad Brussel et o.a. het MAD om banner te recycleren in tassen en zakken die kunnen worden gebruikt als geschenk voor personeelsleden of als goody bag.

Agenda

9u30: Onthaal

9u35: Presentatie Skyfarms

9u55: Presentatie criteria planten en bloemen (Rob Renaerts, CODUCO)

10u15: Presentatie criteria en impact Geschenken en goodies (Rob Renaerts, CODUCO)

10u40: Pauze

10u55: Presentatie Goede praktijken inzake geschenken en Goodies (CESE)

11u10: Presentatie duurzaamheidscriteria voor banners
(Rob Renaerts, CODUCO)

11u30: Presentatie Handymade over upcycling van banners

11u50: Vragen en antwoorden

12u: Einde

Adres : Leefmilieu Brussel, Havenlaan 88C/3000 Brussel - Zaal Sylva

  • Maandag 11 maart 2019 (9u30 tot 12u30) : de controle van de clausules in de overheidsopdrachten en de onmisbare tools voor aankopers bij de inpassing van de criteria. (Volgeboekt)

De workshop staat in het teken van de controle van (duurzaamheids) criteria. De workshop zal aanvangen met een uiteenzetting van Rob Renaerts (CODUCO) over het belang van het correct formuleren en controleren van duurzaamheidsclausules. Dit zal gebeuren aan de hand van een hele reeks goede en slechte voorbeelden uit bestaande overheidsopdrachten.

Na de theoretische uiteenzetting van  zullen diverse tools inzake overheidsopdrachten worden voorgesteld. Het zal ondermeer gaan om de GPP toolkit, gids voor duurzame aankopen, Pianoo, ... 

De workshop zal worden afgesloten met een reeks van praktische oefeningen voor de deelnemers om de opgedane kennis in de praktijk om te zetten. Deelnemers kunnen eigen lastenboeken meebrengen voor de praktische oefeningen!

Agenda:
9u30: Onthaal

9u35: Presentatie: controle van de clausules (Rob Renaerts, CODUCO)

10u20: Presentatie tools overheidsopdrachten

10u45: Pauze

11u: Praktische oefeningen in kleine groepen

11u45: Terugkoppeling van de oefeningen

12u15: Einde

Adres : Leefmilieu Brussel, Havenlaan 88C/3000 Brussel - Zaal Amanita-Barbula

  • Maandag 21 maart 2019 (9u30 tot 12u30): zero afval in de overheidsopdrachten. (Volgeboekt)

De workshop inzake afvalvermindering zal focussen op de verschillende manieren om de afvalproductie binnen uw organisatie terug te dringen. Belangrijk hierbij is eerst in te zetten op preventie. Hiervoor zal een presentatie van Ecoconso u op goede weg zetten.
Nadien zullen door Leefmilieu Brussel de verschillende mogelijkheden inzake afvalverwerking worden besproken. Dit zal worden gevolgd door een reeks praktische tips om de hoeveelheid afval in overheidsopdrachten te reduceren. De workshop zal worden afgesloten met getuigenissen van goede praktijken inzake zero waste.

Agenda:

9u30: onthaal

9u35: Inleiding: afvalpreventie (Renaud Debruyn, Ecoconso)

10u15: Afvalverwerking: Net Brussel (Spreker moet nog worden bevestigd).

10u45: Pauze

11u: Strategieën en clausules om afvalvermindering in overheidsopdrachten te realiseren (Rob Renaerts)

11u45: Getuigenis van een goede praktijkvoorbeelden. (Spreker moet nog worden bevestigd).

12u15: Vragen en antwoorden

12u30: Einde

Adres : Leefmilieu Brussel, Havenlaan 88C/3000 Brussel - Zaal Amanita-Barbula

  • Maandag 29 april 2019 (9u00 tot 12u30) : de keuze van informaticamateriaal met een kleinere impact.

In haar handboek “Groen kopen!” benadrukt de Europese Commissie dat als alle overheden in de Europese Unie zich zouden uitrusten met computers met een laag energieverbruik dat zou leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot met 830.000 ton. En dan wordt nog geen rekening gehouden met een beter gebruik van de informaticamiddelen en een zuiniger gebruik van de verbruiksgoederen voor die middelen. Er zijn dus heel wat mogelijkheden voor een verbetering van de milieuprestaties !
Tijdens deze opleiding zullen we ingaan op de voornaamste gezondheids- en milieu-uitdagingen bij de aankoop van informaticamateriaal, de aankoopcriteria en de labels waarmee in een overheidsopdracht voor informaticamateriaal rekening kan worden gehouden, net als op de “total cost of ownership” die in de overheidsopdracht kan worden ingepast. De voormiddag zal worden afgesloten met getuigenissen over goede praktijken.

Adres : Leefmilieu Brussel, Havenlaan 88C/3000 Brussel - Zaal Amanita-Barbula
 

  • Dinsdag 14 mei 2019 (9u00tot 12u30) : bezoek aan inspirerende projecten voor overheidsopdrachten!

De opleidingen zijn gratis, maar voor een vlot onthaal vragen wij u op voorhand in te schrijven.

Inschrijving :greenprocurement@environnement.brussels

Gelieve ons minstens een week op voorhand te verwittigen indien u de module waarvoor u zich heeft ingeschreven niet kan bijwonen.

 

Datum van de update: 14/02/2019