U bent hier

Opleidingen duurzame overheidsaankopen (professionnels)

Sinds 2009 organiseert Leefmilieu Brussel opleidingen en workshops om de ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) te helpen om duurzaamheidscriteria in hun overheidsopdrachten te integreren.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de inhoud van deze activiteiten. 

Doelgroep

Ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) die regelmatig overheidsopdrachten uitschrijven. Een minimumkennis van de reglementering op de overheidsopdrachten is vereist. We vragen de deelnemers om minstens een bijzonder bestek mee te nemen waarmee de oefeningen kunnen gemaakt worden.

Inschrijven

U kunt inschrijven door een e-mail te sturen naar greenprocurement@leefmilieu.brussels. Hierin vermeldt u de module die u wilt volgen, de datum van het seminarie, uw naam, instelling en functie binnen de instelling.

Opleidings/workshops januari-juni 2020

De presentaties worden in het Frans gegeven, de slides zijn tweetalig.

De thematische modules behandelen specifieke onderwerpen en zijn toegankelijk voor personen die regelmatig deze types van producten of diensten aankopen.

  • Uitgesteld Workshop (9u30 – 12u30): milieucriteria in overheidsopdrachten voor goodies

De Engelse term « goodie » verwijst naar een klein reclamegeschenk. Goodies worden vaak uitgedeeld tijdens (interne of externe) evenementen in het raam van marketingacties. Ze zijn per definitie gratis en kunnen zeer uiteenlopende vormen aannemen. Maar ze hebben allemaal een grote impact op het leefmilieu. Te meer daar de levensduur van een goodie vrij beperkt is.

Het is echter mogelijk hun impact op het leefmilieu te beperken door vóór de aankoop goed na te denken, maar ook door bij de opstelling van de bestekken rekening te houden met bepaalde criteria. Daarover willen we het hier hebben

Programma (.pdf)

Leefmilieu Brussel – Zaal Sylva (1e verdieping).
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

  • Videoconferencies 21/04/20 - 23/04/2020 Workshop (9u30 – 12u30): milieucriteria in overheidsopdrachten voor catering

De uitstoot van broeikasgassen, de consumptie van drinkwater, de gevaren voor de biodiversiteit, de afvalproductie ... de milieu-impact van onze voeding is kolossaal. De overheid kan als consument actie ondernemen om de druk te verlagen en het goede voorbeeld te geven.

Een bestek opstellen is echter geen kwestie van improviseren en er zijn een aantal valkuilen die moeten worden vermeden. We stellen u voor verschillende types van bestekken voor voeding te bekijken en geven u daarbij concrete pistes om er een duurzaam karakter aan te geven.

Programma (.pdf)

Leefmilieu Brussel – Zaal Sylva (1e verdieping).
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

  • Uitgesteld Workshop (9h30-12h30) : milieucriteria in overheidsopdrachten van werken

Binnenkort volgt een gedetailleerd programma.

Leefmilieu Brussel – Zaal Sylva (1e verdieping).
Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussels

Verplichte inschrijvingen

De opleidingen zijn gratis, maar voor een vlot onthaal vragen wij u op voorhand in te schrijven.

Inschrijving: greenprocurement@leefmilieu.brussels

Om voedselverspilling te voorkomen en iedereen de kans te geven deel te nemen, gelieve ons minstens een week op voorhand te verwittigen indien u de module waarvoor u zich heeft ingeschreven niet kan bijwonen.

Datum van de update: 07/05/2020