U bent hier

Opleidingen duurzame overheidsaankopen

Sinds 2009 organiseert Leefmilieu Brussel opleidingen en workshops om de ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) te helpen om duurzaamheidscriteria in hun overheidsopdrachten te integreren.

In september 2018 zal een nieuwe opleidingscyclus van start gaan.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de inhoud van deze activiteiten. 

Doelgroep

Ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) die regelmatig overheidsopdrachten uitschrijven. Een minimumkennis van de reglementering op de overheidsopdrachten is vereist. We vragen de deelnemers om minstens een bijzonder bestek mee te nemen waarmee de oefeningen kunnen gemaakt worden.

Inschrijven

U kunt inschrijven door een e-mail te sturen naar greenprocurement@leefmilieu.brussels. Hierin vermeldt u de module die u wilt volgen, de datum van het seminarie, uw naam, instelling en functie binnen de instelling.

Opleidingscyclus/workshops 2019

De presentaties worden in het Frans gegeven, de slides zijn tweetalig.

De thematische modules behandelen specifieke onderwerpen en zijn toegankelijk voor personen die regelmatig deze types van producten of diensten aankopen.

  • Dinsdag 15 januari 2019 (9u00 tot 12u30): de keuze van de afwerkingsmaterialen (pleisterlaag, verf en houtbehandeling) voor de inrichting/renovatie van een werkruimte.

Een overheidsopdracht voor afwerkingsmaterialen lanceren kan complex lijken en duurzaamheidscriteria toevoegen maakt de taak niet makkelijker. Afwerkingsmaterialen hebben nochtans een grote impact op het leefmilieu en de gezondheid van de gebruikers. Er zijn vandaag evenwel te weinig overheidsopdrachten die die milieucriteria inpassen.

Om die redenen organiseert Leefmilieu Brussel over het thema een gratis opleiding van een halve dag, op dinsdag 15 januari, van 9h tot 12h30. Hieronder vindt u het gedetailleerde programma.

Deze opleiding is gratis. We vragen u wel u in te schrijven via greenpublicprocurement@environnement.brussels .

Stuur deze uitnodiging gerust door aan de betrokken aankopers in uw administratie.

Voor alle bijkomende informatie kan u contact opnemen met de Helpdesk via greenpublicprocurement@environnement.brussels .

We kijken ernaar uit u te ontmoeten.

Dinsdag 15 januari 2019

Adress: Leefmilieu Brussels, Havenlaan 88C/3000 1000 Brussels - zaal Libellula-Salamandra

Programma

9h15-9h30 : Onthaal

9h30-9h50 : De uitdagingen voor het leefmilieu en de gezondheid op het vlak van afwerkingsmaterialen: het vraagstuk van de binnenluchtvervuiling. Jean-François Rixen

9h50-10h50 : Voorstelling van alternatieve milieuvriendelijke materialen en labels.  Jean-François Rixen

10h50-11h : Pauze

11h-11h30 : Voorbeelden van milieuclausules om in te passen in een bestek en voorstelling van enkele tools die ter beschikking staan van aankopers. Catherine Maréchal – écoconso

11h30-12h00 : Getuigenis over een goede praktijk: het project om een geïsoleerde school met stro te bouwen in Binche. Christophe LootvoetAtelier d’Architecture et d’Ingénierie.

12h00-12h30 : Getuigenis over een goede praktijk: Spreker moet nog worden bevestigd.

12h30 : Slot

 

  • Dinsdag 19 februari 2019 (9u00 tot 16u30): tweede algemene opleiding over de inpassing van milieucriteria in overheidsopdrachten.
  • Dinsdag 26 februari 2019 (9u00 tot 12u30): verstandige keuzes voor het imago van de administratie: cadeaus, planten, goodies, banner.
  • Maandag 11 maart 2019 (9u00tot 12u30) : de controle van de clausules in de overheidsopdrachten en de onmisbare tools voor aankopers bij de inpassing van de criteria.
  • Donderdag 21 maart 2019 (9u00tot 12u30) : zero afval in de overheidsopdrachten.
  • Maandag 29 april 2019 (9u00tot 12u30) : de keuze van informaticamateriaal met een kleinere impact.
  • Dinsdag 14 mei 2019 (9u00tot 12u30) : bezoek aan inspirerende projecten voor overheidsopdrachten!

Inschrijven verplicht

De opleidingen zijn gratis, maar voor een vlot onthaal vragen wij u op voorhand in te schrijven.

Inschrijven bij greenprocurement@leefmilieu.brussels

Gelieve ons minstens een week op voorhand te verwittigen indien u de module waarvoor u zich heeft ingeschreven niet kan bijwonen.

 

Datum van de update: 13/12/2018