U bent hier

Het organiseren van afvalsortering op een evenement

Met de volgende 7 stappen en hulpmiddelen kunt u uw sorteerproject opzetten om een goed afvalbeheer en openbare netheid op uw evenement te garanderen.

1. Respecteer de wettelijke verplichtingen 

Sinds 2014 is het sorteren en beheren van afval een wettelijke verplichting geworden voor alle actoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als organisator van een evenement moet u uw afval sorteren en een inzamelcontract hebben met een bij Leefmilieu Brussel geregistreerde ophaler.

Meer info 

U vindt alle informatie over de sortering en het beheer van het afval van professionele en geregistreerde ophalers op de speciale pagina van Leefmilieu Brussel of op de website van Recycle BXL Pro.

2. Alle stakeholders van de organisatie bij uw engagement betrekken

Als evenementorganisator is het essentieel om te communiceren over uw engagement bij uw stakeholders (leveranciers, partners, personeel, vrijwilligers, bezoekers, enz.) voor een goed respect voor de sortering en netheid.

Hoe begin je eraan? 

3. Analyseer uw afval- en netheidspotentieel vóór uw evenement

Door een overzicht te hebben van de soorten en hoeveelheden afval die door het evenement worden geproduceerd, kunt u anticiperen op het aantal vuilnisbakken en afvalcontainers dat moet worden voorzien en alternatieven vinden om uw afval te verminderen.

Meer info 

Welke soorten afval ontstaan er in de verschillende zones van uw evenement? Welke moeten worden gesorteerd? Welke kunnen worden vervangen of vermeden ? Welke soorten en hoeveelheden containers worden gebruikt door foodtrucks, cateringbedrijven, enz.

4. Zorg voor de juiste sorteerinfrastructuur en plaatsing

Op basis van de analysegegevens moet een implementatieplan van de vuilnisbakken en afvalcontainers worden gemaakt om de opmaak op de dag van het evenement te vergemakkelijken.

Voor een goede sorteerkwaliteit mogen vuilnisbakken niet alleen staan. Het is best om ze steeds in groep te plaatsen, zodanig een “sorteereiland” te creëren. De term "sorteereiland" wordt gebruikt wanneer de vuilnisbakken gegroepeerd zijn met minimaal één bak voor het restafval en één voor het PMD.

Hoe begin je eraan? 

Aanbevelingen voor de realisatie van uw implementatieplan:

 • Plaats de eilanden in voldoende hoeveelheden volgens de afval-producerende zones van uw evenement. 
 • De bakken moeten altijd in dezelfde volgorde geplaatst worden om verwarring en sorteerfouten te vermijden: restafvalbak (zwart), PMD-bak (blauw), en dan de andere fracties indien aanwezig.
 • Alle zones van het evenement bestrijken
 • Houd rekening met de weg die gemaakt moet worden voor het afvoeren van afval naar de zone in de backstage waar dit wordt bewaard tot de afvalophaling

Implementatieplan:

Aanbevelingen voor het creëren van uw sorteereilanden:

 • Het koppelen van de juiste kleuren aan elke stroom (kleur van de vuilnisbakken én zakken)
 • Kies afbeeldingen die het afval vertegenwoordigen dat mogelijk ter plaatse wordt geproduceerd (bijv.: bakje fritten, blikje, pakketje chips, enz.).
 • Het beeld moet op ooghoogte zijn en de kleuren van elke stroom gebruiken (stickers, panelen, enz.).
 • Om de zichtbaarheid te versterken kunt u per sorteereiland één vlag/totem toevoegen. 

Stickers:

Tips voor een goede bedrukking van de stickers:

 • Grijze lijmvinylstickers
 • Afdrukken: Full-colour proces
 • Afwerking: Antikraslaminaat en in vorm gesnede

5. Communiceren met uw publiek

Betrek uw publiek vóór het evenement om hen zo vroeg mogelijk en op regelmatige basis te informeren over uw genomen verplichtingen.
Op de dag van het evenement kunt u met hen communiceren via animaties rond sorteren.

6. Installeer uw sorteerinfrastructuur

Op de dag van het evenement, wanneer de sorteereilanden door uw teams zijn opgesteld, dient u de opstelling te controleren aan de hand van het implementatieplan. Het is ook noodzakelijk om tijdens het evenement te gaan kijken naar de verschillende sorteereilanden en hun plaats eventueel aan te passen afhankelijk van de vulgraad/de gebruiksintensiteit van de vuilnisbakken.

Aanbevelingen voor een optimale verificatie: 

 • De vuilnisbakken staan per sorteereiland en in de juiste volgorde (1. Restafval, 2. PMD, …)
 • Er zijn geen vuilnisbakken alleen (minimaal in duo) 
 • De vuilnisbakken voor de bezoekers zijn geopend
 • Er zijn geen verborgen of ontoegankelijke vuilnisbakken
 • Externe dienstverleners hebben de locatie van hun afvalcontainers/vuilnisbakken geïdentificeerd

7.    Evalueer het sorteerproject aan het einde van het evenement

De evaluatie van de hoeveelheid afval, de kwaliteit van de sortering en de openbare netheid van de site tijdens en op het einde van het evenement laat u toe om de impact van uw sorteerproject te meten en zo uw prestaties voor uw volgende evenementen te verbeteren.

Na afloop van het evenement kunt u de totale hoeveelheid geproduceerd afval en de hoeveelheid per deelnemer integreren in uw communicatie naar uw publiek/bezoekers. Dit zal hen verder engageren om het volgend jaar nog beter te willen doen. 

Verder gaan in mijn aanpak 

Om verder te gaan in uw duurzame evenementbeheer vindt u hier andere hulpmiddelen: 

Nog vragen? Neem contact op met sorteerkitdetri@leefmilieu.brussels

Datum van de update: 27/01/2021

Documenten: 

Te downloaden hulpmiddelen: