U bent hier

Beheer van verplaatsingen

Als u een grootscheeps evenement organiseert, bent u bij wet verplicht om maatregelen te nemen die de mobiliteit verbeteren en de hinder beperken (files, parkeerproblemen…) als gevolg van het grote aantal bezoekers.

Want zodra uw evenement meer dan 3000 bezoekers lokt, moet u een vervoersplan opmaken. Dat zal binnenkort het geval zijn voor evenementen met meer dan 1000 bezoekers.

Die aanpak komt ten goede aan het leefmilieu en de buurtbewoners maar ook aan het evenement zelf: een betere mobiliteit verbetert het merkimago van het evenement en verhoogt het comfort van de bezoekers... met een hogere opkomst als gevolg! Daarom willen we u stimuleren om ons mobiliteitsadvies ook toe te passen wanneer uw evenement niet onderworpen is aan die wettelijke verplichting.

Concreet moet u bepaalde maatregelen nemen om de toegang tot de locatie te verbeteren en minder vervuilende vervoersmiddelen te bevorderen:

  • een multimodaal toegangsplan opstellen en verspreiden (dat vervoer zonder auto in de verf zet);
  • de bewegwijzering in de omgeving van de locatie verbeteren, vooral voor voetgangers;
  • een verkeersplan voorzien, eventueel met het inzetten van stewards of de politie;
  • een parkeerplan uitwerken zowel voor auto's als voor tweewielers (praktisch en veilig).

In functie van de aard van het evenement en de betrokken locatie dient u eventueel extra maatregelen te nemen om uw doelstellingen te bereiken. Bv. een carpoolingsysteem organiseren, samenwerken met operatoren voor openbaar vervoer om de dienst te verbeteren of combitickets 'toegang + vervoer' aan te bieden.

Datum van de update: 28/09/2020

Documenten: