U bent hier

Uw plichten

Bij de aankoop van goederen en diensten en bij de gunning van overheidsopdrachten moet u rekening houden met milieueisen en -overwegingen. Verschillende omzendbrieven leggen dit op aan alle administraties en gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Concreet

U moet:

  1. Een verantwoordelijke voor  "duurzame overheidsaankopen" aanwijzen en diens gegevens bezorgen aan Leefmilieu Brussel en Actiris.
  2. Uw behoeften evalueren vanuit een duurzaam perspectief. Analyseer uw reële behoefte aan goederen en diensten om uw aankopen te beperken: bepaal wat u nodig hebt en wat kan worden hergebruikt binnen uw administratie om het gebruik van uw uitrustingen te optimaliseren.
  3. Criteria op het vlak van milieu en duurzame ontwikkeling opnemen in uw bestek en bij de toewijzing van de opdracht erop toezien dat deze criteria in acht worden genomen. De bijgewerkte lijst van duurzame aankopen geeft een overzicht van deze goederen en diensten.
  4. De aankopers van uw instelling en het personeel dat de betrokken benodigdheden gebruikt  bewustmaken en informeren met het oog op een betere integratie van ecologische criteria in de procedures van overheidsopdrachten.
  5. Uw geleverde inspanningen opvolgen door het hulpmiddel voor de opvolging van uw groene aankopen (.xls) te downloaden.
  6. De door Leefmilieu Brussel geleverde evaluatievragenlijst om de twee jaar invullen. Aan de hand van deze vragenlijst kunt u de vorderingen op het vlak van duurzame overheidsopdrachten van alle administraties opvolgen. De ingevulde vragenlijst moet om de twee jaar worden opgestuurd (u wordt op de hoogte gesteld van de uiterste datum) naar de contactpersoon (zie hieronder). 
Datum van de update: 25/01/2017
Contact: 

Joséphine Henrion: Leefmilieu Brussel, Dienst Duurzame consumptie, e-mail