U bent hier

Wedstrijden met dieren

Om het dierenwelzijn te respecteren, is de organisatie van wedstrijden waarbij de kracht en de behendigheid van de dieren worden beproefd, aan strenge regels gebonden. Alleen wedstrijden met paarden, bepaalde honden en duiven zijn toegestaan. Schoonheidswedstrijden vallen uiteraard niet onder deze reglementering.

Gemeentelijke toelating

Voor de organisatie van een wedstrijd met dieren moet altijd vooraf de toelating worden verkregen van de burgemeester van de gemeente waar het evenement plaatsvindt. De burgemeester verleent zijn toelating pas wanneer hij oordeelt dat de organisator voldoende garanties biedt voor het welzijn van de dieren die deelnemen. Dat moet blijken uit onder meer het wedstrijdreglement, de keuze van het parcours, het diergeneeskundig toezicht en de dopingcontrole.

Een speciale toelating voor honden

Sinds 1995 is het gebruik van honden als lastdier verboden in België. Alleen sledehondewedstrijden en demonstraties met hondengespannen zijn toegelaten, op voorwaarde dat de bevoegde Minister hier zijn uitdrukkelijke toelating voor geeft. Slechts vijf rassen mogen hieraan deelnemen: de Siberische Husky, de Alaskan Malamute, de Samojeed, de Groenlandhond en de Alaskan Husky. De organisatie van deze wedstrijden is aan strenge regels gebonden.

Maatregelen tegen doping

Ook sporten met dieren ontsnappen niet aan doping, hoewel dit sinds 1995 verboden is. Voor wedstrijden met paarden en honden beschikken de sportfederaties sinds jaar en dag over een intern dopingreglement met een eigen controlesysteem. Om doping in de duivensport tegen te gaan, legt een koninklijk besluit de lijst van verboden producten vast, en worden controles georganiseerd in samenwerking met de Koninklijke Belgische Duivenbond (KBDB).

Datum van de update: 28/09/2020

Wetgeving: 

  • Koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden (.pdf)
  • Koninklijk besluit van 12 maart 1999 houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken (.pdf)
  • Koninklijk besluit van 14 februari 1995 tot vaststelling van de lijst van verboden prestatieverbeterende stoffen bij duiven (.pdf)

Contact: 

Leefmilieu Brussel
Departement Dierenwelzijn
Thurn & Taxis 86C / 3000
1000 Brussel
E-mail