U bent hier

Studiedag over het dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: "Proefdieren, leg dat maar eens uit! ?" (professionnels)

Het gebruik van proefdieren voor wetenschappelijke doeleinden en hun welzijn laat weinigen onberoerd. Of het nu in termen is van de nagestreefde wetenschappelijke vooruitgang om oplossingen voor menselijke medische problemen te vinden of in termen van nutteloos geacht lijden van levende wezens , het debat woedt hevig. Iedereen is het er echter over eens dat het lijden van de proefdieren zoveel mogelijk beperkt moet worden.

Als gewest waar tal van academische en overheidslaboratoria gevestigd zijn, is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hierop geen uitzondering. Een aantal organisaties huisvesten momenteel proefdieren en Leefmilieu Brussel is, sinds de overheveling van die bevoegdheid naar de gewesten, bevoegd voor de toepassing van de wetten op het dierenwelzijn die op zijn grondgebied van toepassing zijn.

Onze administratie zal dus ook een debat over deze materie op de agenda plaatsen van haar jaarlijkse studiedag over dierenwelzijn.

Leefmilieu Brussel wil als bevoegde instantie in de eerste plaats de huidige situatie in Brussel algemeen in kaart brengen. Het leek ons ook belangrijk een stand van zaken op te maken van de alternatieve methodes die vandaag op ons grondgebied, en bij onze buren natuurlijk, worden ontwikkeld. Dit overzicht zal u in de voormiddag worden voorgesteld. In de namiddag leek het ons interessant een vertegenwoordiger van de Europese Commissie te ontvangen om een stand van zaken op te maken van de reeds geboekte vooruitgangen en de uitdagingen binnen Europa die zich in dit domein aftekenen. Om de dag af te sluiten met een meer ethische en filosofische benadering van de maatschappelijke evolutie inzake het gebruik van proefdieren in laboratoria zal u een debat worden voorgesteld met wetenschappers, professionals en filosofen die hebben nagedacht over de lopende en toekomstige perspectieven in dit domein. Na het debat zal een d rink worden aangeboden door mevrouw Debaets, de ter zake bevoegde staatssecretaris in Brussel.

De studiedag van 8 november 2017 wordt, van 8u30 tot 17 uur, georganiseerd door het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel, in het auditorium van het BEL op de T&T-site.

Programma

8 :30 – Onthaal met koffie

9 :00 – Verwelkoming van de deelnemers, doelstellingen en werkassen voor de dag door Katrien Van den Bruel, hoofd van de onderafdeling Preventieve politie en dierenwelzijn (afdeling Inspectie & verontreinigde bodems) van Leefmilieu Brussel

9 :20 – Dieren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, door Inge Decorte,  dierenarts bij het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel.

9 :30 –  Proefdiervrije toxicologie : status, perspectieven en hinderpalen, door dr. Philippe Vanparys (KU Leuven)

10 :00 –  Gebruik van menselijke stamcellen als alternatief om de mogelijke toxiciteit van geneesmiddelen te testen, door dr. Vera Rogiers (VUB)

10 :30 - Koffiepauze

10 : 45 – Animatch : organen en weefsel delen om het gebruik van proefdieren te beperken, door Annemarie Lang (Animatch - Duitsland)

11 : 00 – De transitie naar innovatie zonder dieren door Katharina Kardinal (Nederlands ministerie van Economische zaken – directie Dierlijke agroketens en Dierenwelzijn)

11 :30 – Hoe, wat en waarom AAALAC Itl.  Accreditatie, door Anne-Dominique Degryse (AAALAC international)

12 :00 – 12 :30 – Vragenronde en debatten …

12 :30 – 14 :00 – Lunch

14 :00 – Richtlijn 2010/63/EU : vooruitgang en uitdagingen, door Susanna Louhimies (Europese Commissie)

14 :20 – Het bewustzijn bij dieren: ervaren dieren emoties ? Denken ze ? Hebben ze een levensverhaal ? door Jacques Serviere (INRA-France)

15 :00 – Ethisch en filosofisch debat : Welke toekomst voor dierproeven ?, gemodereerd door Nathalie Guilmin woordvoerster van Leefmilieu Brussel en met o.a.:

  • Dr Dierenarts Yvan Beck (Planète Vie)
  • Dr Roggen (3Rs Management and Consulting ApS)
  • Jeroen Aerts (Infopunt proefdierenonderzoek)
  • Chloé Terwagne (ULB)

16 :15 – Vragenronde met het publiek

16 :45 – Slottoespraak door de staatssecretaris voor Dierenwelzijn, Bianca Debaets

17 :00 – 17 :30 : Drink

Infos

De studiedag van 8 november 2017 wordt, van 8u30 tot 17 uur, georganiseerd door het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel, in het auditorium van het BEL op de T&T-site.

Download de presentaties (.pdf)

Datum van de update: 18/07/2022