U bent hier

28 november 2018 : studiedag rond het dierenwelzijn (professionnels)

U bent actief in één van de politiezones of één van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Afspraak op 28 november.

Het doel van deze studiedag is u toe te laten uw kennis aangaande de wetgeving et betrekking tot het dierenwelzijn en haar toepassingen op het terrein bij te schaven. Bovendien wenst Leefmilieu Brussel de samenwerking met deze twee doelgroepen te verstevigen op een gedeelde en geactualiseerde basis.

De politiezones maken het inderdaad mogelijk om de preventieve en curatieve actie te optimaliseren in geval van dierenmishandeling, terwijl de gemeenten de bewustwording van hun burgers voor dierenwelzijn kunnen aanwakkeren door middel van acties op hun grondgebied, met inbegrip van ondersteuning op gebied van inspecties.

Het kan pertinent en nuttig zijn om deze thematiek aan te kaarten, om zodoende enerzijds misverstanden en vergissingen op het terrein te vermijden en anderzijds om zich meer op het belang van dierenwelzijn toe te spitsen. Tijdens deze studiedag zullen onder meer de volgende thema’s aangesneden worden: wetgeving en praktische implicaties, of nog procedures en samenwerking.

De studiedag van 28 november 2018 wordt georganiseerd van 10u00 tot 16u30 (onthaal vanaf 09u30) door het Departement dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel, in het Auditorium van het BEL, gelegen op de site T&T

Gelegenheidsadres: Site T&T Havenlaan, 86C bus 3000 te 1000 Brussel

Raadpleeg de presentaties

Programma

Voormiddag: 10.00 -12.30 :

 • Onthaal
 • Voorwoord (B. Debaets)
 • Wetgeving
 • Procedures en samenwerking
 • De alternatieve administratieve geldboetes
 • Biodiversiteit:
 •  Identificatie en registratie van katten en honden

Namiddag: 13.30 -16.30 :

 • Cijfers in het BHG
 • Erkenningen en het verhandelen van dieren
 • Transport / evenementen
 • Presentatie Raad van het Dierenwelzijn (Voorzitster van de Raad van DWZ)
 • Nieuwe gezelschapsdieren NAC
 • Lopende projecten
 • Besluit
Datum van de update: 18/07/2022