U bent hier

20 november 2018 : lezing over het dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (professionnels)

U dient jaarlijkse statistieken te verschaffen in verband met het gebruik van proefdieren? Afspraak op 20 november 2018.

Iedereen die met proefdieren werkt moet jaarlijks statistieken indienen omtrent het aantal dieren dat  tijdens het voorbije jaar voor proeven werd gebruikt. Elk jaar worden hierover verschillende vragen gesteld. Ook de Brusselse Commissie voor dierproeven heeft om meer duidelijkheid gevraagd.

Elke gebruiker, fokker of leverancier dient er bovendien op toe te zien dat iedereen die met proefdieren werkt zich permanent bijschoolt om zijn kennis op peil te houden. Het Departement Dierenwelzijn wil hier graag een bijdrage aan leveren en stelt een lezing voor over het rapporteren  van de jaarlijks statistieken. Deze lezing, die gegeven zal worden door een expert betreffende dit onderwerp,  richt zich naar iedereen die jaarlijks te maken krijgt met het opmaken van de jaarlijkse statistieken. Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht.

Praktische informatie

De lezing van 20 november 2018 wordt, van 9u30 tot 11u30, georganiseerd door het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel, in het auditorium van het BEL op de T&T-site.

Gelegenheidsadres: T&T-site, Havenlaan 86C, bus 3000 te 1000 Brussel

Programma

9u30 – Onthaal met koffie

10u00 – Verwelkoming van de deelnemers door Véronique Goldsztajn, Departementshoofd van het Departement Dierenwelzijn  (afdeling Inspectie & verontreinigde bodems) van Leefmilieu Brussel

10u05 – Introductie door Stefan Roels, Voorzitter van de Brusselse Commissie voor dierproeven

10u15 – Lezing betreffende de jaarlijkse statistieken in verband met het gebruik van proefdieren, door Susanna Louhimies,  (Policy Co-ordinator, Unit B.2 Sustainable chemicals, Directorate-General for the Environment,  European Commission)

11u00 – Vragenronde met het publiek

11u30 – Afsluitend woord door Véronique Goldsztajn, Departementshoofd van het Departement Dierenwelzijn  (afdeling Inspectie & verontreinigde bodems) van Leefmilieu Brussel

Raadpleeg de presentatie

Datum van de update: 18/07/2022