U bent hier

Fretten

Voor een fret is de identificatie en de registratie niet verplicht, tenzij u buiten het Belgische grondgebied wil reizen. Dan moet u uw dier laten vaccineren tegen hondsdolheid en het identificeren. De dierenarts zal u een Europees paspoort verstrekken.

Het Europees paspoort (.WEB).

Als u uw fret laat identificeren of registreren, dan worden zijn/haar en uw gegevens opgeslagen op ID chips. Als uw dier ontsnapt of gestolen wordt, zal het dan makkelijker teruggevonden worden.

Datum van de update: 28/09/2020

Wetgeving: 

  • Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad
  • Koninklijk Besluit van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid