U bent hier

Het welzijn van landbouwhuisdieren

Sinds de 6de Staatshervorming is dierenwelzijn een regionale bevoegdheid. De controles van de gezondheid en het welzijn van voor productie gehouden gebruiksdieren werden tot eind 2014 door de ambtenaren van het FAVV uitgevoerd.

De regionale diensten Dierenwelzijn en het FAVV hebben nu een samenwerkingsprotocol opgesteld om de opdrachten van de ambtenaren van de verschillende entiteiten te verduidelijken. De ambtenaren van het FAVV blijven de inspecties uitvoeren op hun gebruikelijke controlepunten: de veehouderijen, de slachthuizen, het transport, in het kader van de certificering voor de export en import van dieren.

Alle vaststellingen met betrekking tot het dierenwelzijn worden meegedeeld aan de regionale diensten Dierenwelzijn, die de nodige maatregelen nemen. 

Datum van de update: 04/08/2020