U bent hier

Het welzijn van landbouwhuisdieren

Sinds de 6de Staatshervorming is dierenwelzijn een regionale bevoegdheid. De controles van de gezondheid en het welzijn van voor productie gehouden gebruiksdieren werden tot eind 2014 door de ambtenaren van het FAVV uitgevoerd.

De regionale diensten Dierenwelzijn en het FAVV hebben nu een samenwerkingsprotocol opgesteld om de opdrachten van de ambtenaren van de verschillende entiteiten te verduidelijken. De ambtenaren van het FAVV blijven de inspecties uitvoeren op hun gebruikelijke controlepunten: de veehouderijen, de slachthuizen, het transport, in het kader van de certificering voor de export en import van dieren.

Alle vaststellingen met betrekking tot het dierenwelzijn worden meegedeeld aan de regionale diensten Dierenwelzijn, die de nodige maatregelen nemen. 

Over slachtingen

Artikel 16 bis van de wet van 14 augustus 1986 verbiedt het doden en slachten van schapen, geiten, varkens en gekweekt wild voor particulier huishoudelijk verbruik door de eigenaar of door een persoon onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de eigenaar buiten een slachthuis of erkende inrichting.

Enkel noodslachting op een boerderij is toegelaten maar strikte voorwaarden moeten gerespecteerd worden! Consulteer op voorhand de website van het FAVV. Een gids voor goede praktijken op het gebied van noodslachtingen op het landbouwbedrijf (.pdf)f is op deze pagina beschikbaar.

Deze gids herneemt de methoden van fixatie, bedwelming en doden die op het landbouwbedrijf kunnen worden toegepast.

Deze gids lijst ook op de technieken voor het fixeren, bedwelmen en doden van pluimvee en konijnen.

Wat betreft de slachtaangifte verwijzen we u voor meer informatie naar het FAVV.
 

Datum van de update: 13/10/2020