U bent hier

Voorwaarden voor verhandeling

Voor de handel in gezelschapsdieren legt de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren een reeks voorwaarden vast (art.10, 10bis, 11, 11bis, 12 en 12bis):

De uitbating van een handelszaak en de verkoopsvoorwaarden met betrekking tot dieren staan gereglementeerd in het koninklijk besluit van vrijdag 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

Datum van de update: 05/05/2020