U bent hier

Erkenning: procedure

De verantwoordelijken voor voornoemde inrichtingen horen een erkenning aan te vragen, die hen slechts wordt toegekend na onderzoek van een volledig dossier. Dit dossier dient men rechtstreeks te verzenden naar de Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel, op volgend adres:

Bruxelles Environnement / Leefmilieu Brussel

Afd. Inspectie en verontreinigde bodems

Departement Dierenwelzijn

Site van Thurn en Taxis

Havenlaan 86C – 3000

1000 Brussel

In de erkenningsaanvraag dient het volgende te staan:

  • het type en de capaciteit van de inrichting,
  • de soorten die er worden gehouden,
  • een schema van de inrichting met vermelding van de afmetingen en functies van de verschillende vertrekken,
  • een afschrift van het contract met een erkend dierenarts ,
  • het betaalbewijs van de erkenningskosten
 

Het bedrag van de erkenningskosten stort men op volgende rekening:  

  • IBAN BE14 0912 3109 8283 op naam van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel)
  • Adres: Vooruitgangsstraat 80, 1035 Brussel
  • Mededeling: “ERKENN + naam”

Wanneer het administratieve dossier volledig is, kan Leefmilieu Brussel een voorlopige erkenning afleveren. De activiteit mag geenszins vóór de toekenning van deze voorlopige erkenning ingaan!

De Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel legt vervolgens ter plaatse een controlebezoek af. De definitieve beslissing over de toekenning dan wel de weigering tot erkenning wordt binnen 4 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag genomen door de Brusselse Regering.

De erkenning blijft geldig voor een termijn van maximum tien jaar. Het erkenningscertificaat dient goed zichtbaar voor iedereen in de inrichting uit te hangen. 

Datum van de update: 19/03/2018