U bent hier

Niet-commercieel vervoer van landbouwhuisdieren

Voor het niet-commerciële vervoer van levende landbouwhuisdieren gelden enkele regels. Deze regels worden voorgeschreven door het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 betreffende de voorwaarden waaraan het niet-commercieel vervoer van landbouwhuisdieren moet voldoen.

Niet-commercieel vervoer van landbouwhuisdieren is vervoer dat wordt uitgevoerd door de persoon die verantwoordelijk is voor de dieren in zijn eigen voertuig en waarvan de herkomst of bestemming geen winstoogmerk heeft.

Voor deze ritten moet een verplaatsingsdocument dierenwelzijn (.pdf) worden ingevuld, dat het levend dier tijdens het vervoer vergezelt. Dit document kan te allen tijde door de autoriteiten worden opgevraagd.

Alleen personen met een verplaatsingsdocument met vermelding van:

  •  het beslagnummer van de vervoerde dieren; 
  • de plaats van herkomst van de dieren, evenals
  • de gegevens van de bestuurder

mogen landbouwhuisdieren (schapen, geiten, gekweekt wild, varkens, paarden en runderen) vervoeren.

Sommige ritten vallen al onder het verplaatsingsdocument van het FAVV in overeenstemming met de gezondheidswetgeving. Een verplaatsingsdocument is, bijvoorbeeld verplicht bij het vervoer van dieren van een beslag naar:

  • een ander beslag
  • een slachthuis
  • een verzamelcentrum (veemarkten) of handelaar

Een persoon die beschikt over een verplaatsingsdocument van het FAVV met de hierboven vermelde informatie, hoeft niet in het bezit te zijn van een verplaatsingsdocument dierenwelzijn.

Een verplaatsingsdocument is dus vereist voor alle andere situaties, met inbegrip van de aankoop van maximaal twee schapen, geiten of hertachtigen die door een particulier worden vervoerd om uitsluitend voor huishoudelijke consumptie te worden geslacht.

Het vervoer van karkassen valt onder de verantwoordelijkheid van het FAVV.

Datum van de update: 14/09/2021