U bent hier

Het niet-commercieel vervoer van landbouwhuisdieren

Als u runderen, schapen, geiten, varkens, gekweekt wild, vleeskonijnen, pluimvee of loopvogels wilt vervoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet u zich aan een aantal regels houden. 

Welk document en voor welke trajecten? 

  • U moet een verplaatsingsdocument dierenwelzijn (.docx) invullen wanneer voor de uitgevoerde trajecten geen verplaatsingsdocument van het FAVV nodig is, met uitzondering van spoedritten van en naar een diergeneeskundige praktijk of -kliniek.
  • Dit document kan door de autoriteiten worden opgevraagd en moet 2 jaar worden bewaard. 

Algemene vervoersvoorwaarden

  • Het voertuig moet aan bepaalde criteria voldoen, met name om de veiligheid van de dieren te garanderen en te voorkomen dat zij vallen en ontsnappen, en weerstaan aan spanningen veroorzaakt door  de bewegingen van dieren. 
  • Het voertuig moet voorzien zijn van  strooisel en natuurlijk licht binnenlaten.
  • De dieren moeten voldoende ruimte hebben om in een natuurlijke houding rechtop te kunnen staan.
  • De dieren mogen niet worden vastgebonden aan de hoorns, geweien of neusringen, noch met de poten aan elkaar gebonden. Als huisdier gehouden paardachtigen ouder dan 8 maanden moeten tijdens het vervoer een halster dragen, met uitzondering van niet-afgerichte paardachtigen. 

Wanneer de dieren moeten worden aangebonden,  dienen zij te worden vastgebonden met middelen die de dieren toelaten zich neer te leggen, die zo sterk zijn dat ze onder normale vervoersomstandigheden niet breken en  die zodanig ontworpen zijn dat ieder risico van wurging of verwonding vermeden wordt. Het bevestigingsmiddel moet in noodgevallen snel kunnen worden losgemaakt.

  • De dieren moeten op een diervriendelijke manier behandeld worden.
  • Dieren die elkaar niet kennen, moeten fysiek van elkaar worden gescheiden.
  • Het vervoer is verboden als de buitentemperatuur lager is dan 5°C of hoger dan 30°C, tenzij het voertuig is uitgerust met airconditioning of een verwarmingssysteem. 

Specifieke voorwaarden voor het vervoer van konijnen, pluimvee en loopvogels

De kisten waarin konijnen en pluimvee worden vervoerd, moeten stevig, veilig, in goede staat, slipvrij, schoon en goed geventileerd zijn.

Het vervoer van konijnen in kartonnen dozen is verboden.

De kisten moeten zo worden vastgezet dat zij niet kunnen wegglijden of omvallen en moeten in een horizontale positie worden geplaatst.

Voor pluimvee is het stapelen van kisten alleen toegestaan indien maatregelen worden genomen om te voorkomen dat uitwerpselen van de bovenste niveaus op de dieren in de onderste niveaus vallen. Voor het stapelen mogen alleen kisten worden gebruikt die speciaal zijn ontworpen om veilig te worden gestapeld. 

Indien de kisten worden gestapeld, moet tussen elke stapel ruimte worden gelaten voor een goede ventilatie.

Loopvogels mogen alleen worden vervoerd als er geen andere oplossing mogelijk is. In dat geval dienen de dieren te worden vervoerd in afgesloten dierencompartimenten, in het halfduister of  's nachts om auditieve of visuele prikkels te vermijden. Dieren uit dezelfde sociale groep moeten samen worden vervoerd. Loopvogels tot de leeftijd van 3 maanden moeten worden vervoerd in een kist die aan alle bovenstaande criteria voldoet. 

Voor meer details kunt u het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10/02/2022 tot bepaling van de voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde vormen van vervoer van landbouwhuisdieren raadplegen, dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30/03/2022. 

Datum van de update: 14/04/2022