U bent hier

Dieren die gebruikt worden in circussen en rondreizende tentoonstellingen

De lijst van diersoorten die gehouden mogen worden in circussen en rondreizende tentoonstellingen werd begin 2014 herzien. Vandaag mogen enkel gedomesticeerde dieren die vermeld staan in de bijlage van het koninklijk besluit van 2 september 2005 betreffende het welzijn van dieren die gebruikt worden in circussen en rondreizende tentoonstellingen gebruikt worden voor rondreizende optredens tot vermaak van het publiek.

Wanneer de dieren niet reizen, zijn er voor elke diersoort normen vastgelegd wat hun huisvesting betreft. De dieren moeten een aangepast binnenverblijf hebben maar moeten dagelijks ook toegang hebben tot een buitenverblijf gedurende ten minste 4 opeenvolgende uren.

Wanneer een circus of rondreizende tentoonstelling zich op Belgisch grondgebied installeert, moet de verantwoordelijke contact opnemen met een dierenarts die alle dieren eenmaal per trimester onderzoekt. Bij elk bezoek moet de dierenarts een logboek bijhouden waarin hij/zij zijn/haar bevindingen en eventuele ingestelde behandelingen noteert. Indien het circus langer dan 6 maanden op Belgisch grondgebied verblijft, moet de verantwoordelijke een contract afsluiten met een erkend dierenarts. De controle door de dierenarts zal dan permanent worden (vaccinatie, antiparasietenbehandeling, gezondheidsopvolging van de dieren).

Het koninklijk besluit van 2 september 2005 bevat tevens alle bepalingen omtrent de zorgen die moeten worden toegediend aan de dieren en de hygiënevoorschriften die moeten worden nageleefd.

Vanaf 1 januari 2019 is het verboden om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op kermissen attracties uit te baten of te organiseren waarin pony’s en paarden worden gebruikt om het publiek te vermaken.

Datum van de update: 28/09/2020

Wetgeving: 

  • Koninklijk besluit van 2 september 2005 betreffende het welzijn der dieren die gebruikt worden in circussen en rondreizende tentoonstellingen
  • Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
  • Besluit betreffende de in werking treding van de ordannantie van een verbod op kermispony’s