U bent hier

Wijzigingen binnen een erkende inrichting?

De wijzigingen die de indiening van een nieuwe erkenningsaanvraag vergen, betreffen:

  • de maximale capaciteit van honden en katten,
  • de gehouden soorten van dieren,
  • de uitbreiding van de inrichting,
  • de beheerder als de inrichting meer dan twee maanden zonder beheerder blijft.

De wijzigingen waar het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel van op de hoogte gebracht moet worden zijn:

  • Stopzetting van de activiteit: binnen de maand aan het Departement Dierenwelzijn melden. Het originele erkenningscertificaat dient via post naar het Departement opgestuurd te worden.
  • Wijziging van beheerder: binnen de twee maanden aan het Departement Dierenwelzijn melden, via aangetekende brief. Hier dient ook het ondertekend akkoord van de nieuwe beheerder, met zijn volledige gegevens, aan toegevoegd te worden. De nieuwe beheerder dient vervolgens een nieuw contract te sluiten met een erkend dierenarts. De oude beheerder dient het contract met de dierenarts te verbreken.
  • Wijziging van contractdierenarts: Bij verbreking van het bestaande contract moet de andere partij hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte gebracht worden met een kopie aan het Departement Dierenwelzijn. Het lopende contract blijft gelden tot aan de ondertekening van een nieuw contract en ten hoogste dertig dagen na de verbreking. Een kopie van het nieuwe contract moet binnen de acht dagen na zijn sluiting aan het Departement Dierenwelzijn bezorgd worden.

Wat met andere wijzigingen?

  • Wijziging van verantwoordelijke: er is geen verplichting om dit door te geven. U mag dit uiteraard steeds doorgeven aan het Departement Dierenwelzijn zodat alle gegevens met betrekking tot de inrichting actueel zijn in onze databank.
  • Wijziging aan de infrastructuur die geen uitbreiding betreft en geen invloed heeft op de capaciteit van dieren die gehouden kunnen worden: er is geen verplichting om dit door te geven. U mag dit uiteraard steeds doorgeven aan het Departement Dierenwelzijn zodat alle gegevens met betrekking tot de inrichting actueel zijn in onze databank.
  • Sterilisatie of vertrek van fokdieren en toevoeging van nieuwe fokdieren aan de kwekerij: er is geen verplichting om dit door te geven. Wel moeten alle wijzigingen hieromtrent binnen de 48u gedocumenteerd worden in de inventaris van de vrouwelijke fokdieren.
Datum van de update: 28/09/2022