U bent hier

Wijzigingen binnen een erkende inrichting?

Elke wijziging van beheerder dient men binnen twee maanden, per aangetekende brief, aan het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel te melden.

De wijzigingen die de indiening van een nieuwe erkenningsaanvraag vergen, betreffen:

  • de maximale capaciteit van honden en katten,
  • de gehouden soorten van dieren,
  • de uitbreiding van de inrichting,
  • de beheerder als de inrichting meer dan twee maanden zonder beheerder blijft.

Stopzetting van de activiteit wordt binnen de maand aan het Departement Dierenwelzijn gemeld.

Datum van de update: 13/02/2019