U bent hier

Specifieke voorwaarden

  • De verantwoordelijke van een kwekerij of van een handelszaak geeft de particuliere koper de nodige richtlijnen op het vlak van voeding, huisvesting en verzorging van het dier, evenals opvoeding in het geval van een hond. Voor honden moeten deze richtlijnen schriftelijk overhandigd worden ;
  • De verantwoordelijke van de inrichting adviseert de kandidaat-verwerver in de keuze van een hond. Daarbij bekijkt hij samen met hem de lijst met vragen die men zich voorafgaand aan de aanschaf van een hond dient te stellen;
  • Aan de koper wordt op zijn verzoek een gedateerd overdrachtsbewijs overhandigd waarop datum, naam van de verkoper en van de koper, soort en aantal dieren vermeld zijn;
  • Erkende honden- en kattenkwekers stellen een garantiecertificaat op in dubbel en geven hiervan een exemplaar mee aan de koper;
  • Wanneer de verkoper naast de wettelijke voorwaarden een bijkomende waarborg aanbiedt aan de koper, wordt deze vermeld in een afzonderlijk document of in een afzonderlijke rubriek ingelast na de handtekeningen op het garantiecertificaat;.
  • De verantwoordelijke van een erkende inrichting hangt het erkenningscertificaat duidelijk zichtbaar in zijn zaak op

De erkende inrichting dient bovenop de verhandelingsvoorwaarden, eveneens  te voldoen aan specifieke voorwaarden inzake huisvesting en verzorging van de dieren, diergeneeskundige opvolging, alsook inzake beheer van de inrichting. Met name volgende artikels van het koninklijk besluit van 27 april 2007 zijn te respecteren voor:

Honden- of kattenkwekers:

Honden- of kattenpensions:

Dierenhandelszaken:

Dierenasielen:

Voor diersoorten waarvoor geen huisvestingsnormen zijn vastgesteld, gaat het Departement Dierenwelzijn, vooraleer een erkenning wordt afgeleverd, na of de omstandigheden geschikt zijn om de op te vangen dieren te huisvesten.

Datum van de update: 28/09/2022