U bent hier

Voorwaarden voor verhandeling

Voor de handel in dieren legt de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren een reeks voorwaarden vast, aangevuld met voorwaarden bepaald in  het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

Eerder vermeld koninklijk besluit van 27 april 2007 legt bijkomende specifieke voorwaarden op voor erkende inrichtingen voor dieren.

Datum van de update: 17/06/2022